Подписаться
Ольга Миколаївна Литвин
Ольга Миколаївна Литвин
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, доцент кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формирование готовности школьников к выбору профессии в процессе изучения курса" Трудовое обучение и черчение"
ОН Литвин
31993
Підготовка вчителів технологій до реалізації міжпредметних зв`язків трудового навчання і креслення
ВГМ Курок В.П., Литвин О.М.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 129–138, 2016
22016
Трудове навчання у 5-9 класах – обов’язковий блок: основи матеріалознавства, технологія виготовлення виробів. Блок 1
ЛОМ Ігнатенко Г.В., Благосмислов О.С.
Вид. група «Основа», м. Харків, 2014
22014
Педагогічні умови формування графічних знань та умінь у майбутніх учителів трудового навчання та технологій у ЗВО
ВП Курок, ОМ Литвин, ОН Литвин
Вінниця: ПП Балюк ІБ, 2019
12019
Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів до впровадження інформаційних технологій в освіті на засадах педагогічного дизайну
О Литвин
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics 13 (25), 2022
2022
Технологічна освіта в базовій школі з методикою викладання
В Курок, С Бурчак, Т Хоруженко, О Литвин, С Білевич
ГНПУ ім. О. Довженка, 2022
2022
ПРОГРАМИ ПРАКТИК ЯК ОСНОВА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
О Литвин
ТЕХНОЛОГІЧНА І ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ, 146, 2022
2022
ДИНАМІКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
О ЛИТВИН
Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 37-42, 2022
2022
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ, ОЗДОБЛЕНИХ БІСЕРОМ
ОМ Литвин, ЯС Скланда
Відповідальні за випуск, 98, 2021
2021
Збірник навчальних програм кафедри технологічної і професійної освіти
ВП Курок, СВ Білевич, ТА Хоруженко, ОМ Литвин, ОС Благосмислов, ...
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021
2021
Нарисна геометрія [збірник типових навчальних програм для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.010103 Технологічна освіта
ЛО М.
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2014
2014
Креслення [збірник типових навчальних програм для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.010103 Технологічна освіта
ЩНП Литвин О.М.
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2014
2014
Графічна підготовка як складова готовності майбутніх учителів технологій до професійної діяльності.
ЩНП Литвин О.М.
Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 25, 2012
2012
Методичні аспекти застосування ігрових технологій у графічній підготовці школярів
ЩНП Литвин О.М.
Оновлений зміст форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2012
2012
Активізація навчальної діяльності студентів у процесі вивчення креслення.
ЩНП Литвин О.М.
Молодь і ринок 2 (49), 81, 2009
2009
Педагогічні програмні засоби навчання у графічній підготовці студентів
ОМ Литвин, НП Щетина
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2008
2008
Можливості проведення профорієнтаційної роботи в процесі викладання креслення: метод. рекомендації
ЛОМ Зінченко В.П.
Глухівський державний педагогічний інститут, 2004
2004
Нарисна геометрія: навчально-методичний посібник
ЛО М.
Глухів: РВВ ГДПУ, 2000. 56 с., 2000
2000
Формирование готовности школьников к выбору профессии в процессе изучения курса «Трудовое обучение и черчение»: Автореф…канд. пед.наук: 13.00.01
ЛО Н.
Институт общеобразовательной школы Российской академии образования, Москва, 1993
1993
Формирование готовности школьников к выбору профессии в процессе изучения курса «Трудовое обучение и черчение»: Дис…канд. пед.наук: 13.00.01. Москва, 1993.145 с.
ЛО Н.
1993
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20