Наталія Ломінська (Natalia Lominska)
Наталія Ломінська (Natalia Lominska)
викладач англійської мови, Національний університет "Острозька академія"
Verified email at oa.edu.ua
TitleCited byYear
Language Education and National Identity in Ukraine : an Historical Analysis
NV Lominska
Northern Illinois University, 1998
11998
Методи диференціації навчання англійської мови в різнорівневих групах
ЛН В.
Наукові записки Національного університету "Острозької академії". Серія …, 2016
2016
Мовна політика в освіті України після Другої світової війни та її вплив на національну свідомість (1940-1980рр.)
ЛН В.
Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць, 167-173, 2001
2001
Мовна політика в галузі освіти в Україні та національна свідомість: історичний аналіз / Навчальний посібник
ЛН В.
Вид-во "Острозька академія", 2001
2001
Взаємозв’язок людського та соціального капіталу (американський досвід)
ЛН В.
Наукові записки «Острозької академії» 3, 20-25, 2000
2000
Роль мови у формування національної свідомості
ЛН В.
Нова педагогічна думка 4 (20), 16-18, 1999
1999
Мовна політика на українських землях з 1920 по 1944 рік (на матеріалах) західних досліджень 60-х -90-х років)Острог, 1999, - С. 108-112.
ЛН В.
Наукові записки «Острозької академії», 108-112, 1999
1999
Навчання аудіюванню в немовному вузі
ЛН В.
Наукові записки «Острозької академії» 1, 117-118, 1997
1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8