Наталія Ломінська (Natalia Lominska)
Наталія Ломінська (Natalia Lominska)
викладач англійської мови, Національний університет "Острозька академія"
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Language Education and National Identity in Ukraine : an Historical Analysis
NV Lominska
Northern Illinois University, 1998
11998
Методи диференціації навчання англійської мови в різнорівневих групах
ЛН В.
Наукові записки Національного університету "Острозької академії". Серія …, 2016
2016
Мовна політика в освіті України після Другої світової війни та її вплив на національну свідомість (1940-1980рр.)
ЛН В.
Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць, 167-173, 2001
2001
Мовна політика в галузі освіти в Україні та національна свідомість: історичний аналіз / Навчальний посібник
ЛН В.
Вид-во "Острозька академія", 2001
2001
Взаємозв’язок людського та соціального капіталу (американський досвід)
ЛН В.
Наукові записки «Острозької академії» 3, 20-25, 2000
2000
Роль мови у формування національної свідомості
ЛН В.
Нова педагогічна думка 4 (20), 16-18, 1999
1999
Мовна політика на українських землях з 1920 по 1944 рік (на матеріалах) західних досліджень 60-х -90-х років)Острог, 1999, - С. 108-112.
ЛН В.
Наукові записки «Острозької академії», 108-112, 1999
1999
Навчання аудіюванню в немовному вузі
ЛН В.
Наукові записки «Острозької академії» 1, 117-118, 1997
1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8