Ольга Коротун
Ольга Коротун
Житомирський державний технологічний університет
Verified email at ztu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти
ОВ Коротун
Інформаційні технології в освіті, 117-129, 2016
252016
Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя
ОМ Кривонос, ОВ Коротун
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2015
192015
Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики
ОВ Коротун
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018
72018
Хмаро орієнтована система управління навчанням Canvas
ОВ Коротун
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 1 (55), 230-239, 2016
72016
Система управління навчанням Canas як компонент хмаро орієнтованого навчального середовища
ОВ Коротун
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 93 (IV (45 …, 2016
62016
Про перспективу введення мови програмування С++ в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
СС Жуковський, ОВ Коротун
Комп'ютер у школі та сім'ї, 23-25, 2014
62014
Дидактична система змішаного навчання у ВНЗ
ОВ Коротун
52016
Етапи проектування хмаро орієнтованого середовища навчання баз даних майбутніх вчителів інформатики
ОМ Кривонос, ОВ Коротун
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (63), 130-145, 2018
42018
Development of a web-based system of automatic content retrieval database
ТА Вакалюк, ОВ Коротун, ВА Олешко
Proceedings of the 2nd Student Workshop on Computer Science & Software …, 2019
32019
Хмарні SAAS-сервіси в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів
ОВ Коротун
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
32016
Використання хмаро орієнтованої системи дистанційного навчання Canvas у навчанні баз даних
ОВ Коротун
22018
Добір хмаро орієнтованих засобів навчання баз даних майбутніх фахівців з інформаційних технологій
TA Vakaliuk, OV Korotun, DS Antoniuk
Information Technologies and Learning Tools 71 (3), 154-168, 2019
12019
Педагогічний експеримент з проектування хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики
ОВ Коротун
КДПУ, 2018
12018
Формування професійно-практичної компетентності майбутніх учителів інформатики у навчанні баз даних в умовах ХОНС
ОВ Коротун
Актуальні питання сучасної інформатики, 362-364, 2017
12017
Загальна характеристика окремих хмаро орієнтованих систем управління навчанням
ОВ Коротун
12017
Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання систем управління навчанням
ОВ Коротун
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2017
12017
Використання хмаро орієнтованої СУН Canvas при підготовці майбутніх вчителів інформатики
ОВ Коротун
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 258-260, 2016
12016
Педагогічні особливості впровадження та функціонування е-навчання у вищій школі
ОВ Коротун
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2016
12016
Педагогічні принципи змішаного навчання
ОВ Коротун
12016
Наукові підходи до організації змішаного навчання у підготовці майбутніх вчителів інформатики
ОВ Коротун
ЧДТУ, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20