Наталія Клименко,  Klymenko Nataliia, Klimenko Nataliya.
Наталія Клименко, Klymenko Nataliia, Klimenko Nataliya.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність екологобезпечного використання земель у сільському господарстві
Н Клименко
Формування ринкових відносин в Україні, 90-94, 2012
82012
Окремі аспекти відповідальності за порушення бюджетного законодавства в Україні
Н Клименко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
72012
Менеджмент експортного потенціалу галузей агропромислового комплексу України
НА Клименко
Нац. аграр. ун-т. К., 2001, 2001
62001
Батат як альтернативна сировина для страв у закладах ресторанного господарства
О Усатюк, О Арпуль, Н Клименко
Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та …, 2015
52015
Systemic vision of ecological and economic interaction of land-use factors in modern agrosphere
K Kadiyevskyy
Актуальні проблеми економіки, 313-320, 2014
42014
Біологізація виробництва як шлях зближення економіки та екології
Н Клименко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
42010
Управління експортним потенціалом аграрного сектора України
НА Клименко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 23, 2007
42007
Адаптація експортно орієнтованих галузей АПК до сучасних інтеграційних вимог
Н Клименко
Формування ринкових відносин в Україні, 60-63, 2007
22007
Суть кількісних підходів до менеджменту персоналу підприємства в сучасних умовах
Н Клименко
Формування ринкових відносин в Україні, 136-139, 2011
12011
Bioenergetic potential assessment of the agricultural sector of the Ukrainian economy
A Skrypnyk, N Klymenko, M Talavyria, A Goray, Y Namiasenko
International Journal of Energy Sector Management, 2019
2019
Аналіз конкурентного середовища на ринку фіксованого інтернету України.
Н Клименко
Державне управління: удосконалення та розвиток., 2019
2019
Off-balance accounting in the modern information system of an enterprise
N Klymenko, O Nosovets, L Sokolenko, O Hryshchenko, T Pisochenko
2019
The problem of inclusive development and environmental sustainability in the digital economy
N Klymenko
Efektyvna ekonomika, 2018
2018
Оптимізація системи вищої освіти в контексті цифровізації економіки
НА Клименко, ІС Костенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Методи оптимізації в економіці. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти" бакалавр" спеціальності 073" Менеджмент" в аграрних …
ЛМ Волонтир, ОВ Клочко, ВА Мазур, НА Клименко, НА Клименко
2017
CLUSTER APPROACH TO MILK PRODUCTION ANALYSIS
NA Klymenko
Challenges and opportunities of scientific thought development, 122, 2017
2017
Економічна кібернетика: вектори змін : монография
В Кадієвський, О Попов, Н Клименко, Н Попрозман, Л Галаєва, ...
2017
Управління проблемою екологізації аграрного виробництва
НА Клименко
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2016
2016
THE MATHEMATICAL APPROACH TO GREENING AGRICULTURAL PRODUCTION.
NA KLYMENKO
ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: PROBLEMS OF ESTABLISHING AND TRANSFORMATION …, 2016
2016
Методичні вказівки для виконання лабораторних робі та написання курсової роботи з дисципліни Моделювання економіки : методичні вказівки для студентів напряму підготовки …
Н Клименко
Тов "ГЛІФ МЕДІА", 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20