Підписатись
Олена Поліщук
Олена Поліщук
доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету ім. В. Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуальні питання управління дебіторською заборгованістю
ГВ Блакита, ОТ Бровко
440 Вінниця, 2012
392012
Організаційні аспекти та інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту товарних запасів
ОТ Бровко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 48-50, 2010
182010
Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції
ОТ Поліщук
162015
Економічна сутність товарних запасів та їх місце в системі управління товарними потоками підприємств торгівлі
ОТ Бровко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
122009
Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві: [навч. посіб.] / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко. – К.: «Центр учбової літератури», 2014 …
ГВ Блакита, ІО Гладій, ОМ Дзюба, ОТ Бровко
Київ: «Центр учбової літератури», 2014. – 288 С., 2014
52014
Адміністративний аспект регіонального розвитку венчурного інвестування
ОА Поліщук, ОТ Поліщук
32016
Основи функціонування венчурних інвестиційних фондів
ОА Поліщук
Науковий, виробничо-практичний журнал Регіональна бізнес-економіка та …, 2015
32015
Оцінка товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі
ОТ Бровко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
32012
Проблеми обліку доходів підприємства та перспективи їх вирішення
ОТ Бровко, АВ Деревянко, НО Стопчак
Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ»: Технічний прогрес та ефективність …, 2008
22008
Значення ефективної організації обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс]
ОТ Бровко
Режим доступу: http://intkonf. org/brovko-ot-oliynik-vv-znachennya …, 0
2
Оцінка стану та динаміки товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі
ОТ Бровко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
12013
Перспективи розвитку ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі Вінницької області/Г. Блакита, О. Поліщук
ГВ Блакита
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2013
12013
Особливості податкового регулювання обліку орендних операцій
ІЮ Литвиненко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 70-76, 2010
12010
Системи обліку запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід
ОТ Бровко
Збірник наукових праць 2 (17), 72-75, 2009
12009
Етапи проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей роздрібного підприємства
ОТ Бровко, НВ Бондар, ЛО Терепа
НТУ" ХПИ", 2008
12008
Принципи організації системи бухгалтерського обліку товарних запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід
ОТ Бровко
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2008
12008
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
М Кунденко, О Бровко, К Бровко
Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та …, 2018
2018
Accounting information support relevant to surveillance of substandard goods
O Polіshchuk
ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС – ХХІ, 116-118, 2015
2015
Корпоративна соціальна відповідальність: сутність та особливості обліку
ОТ Поліщук
Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» 57 (2), 246-250, 2015
2015
Некондиційний товар: сутність та особливості обліку
ОТ Бровко
Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: між …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20