Follow
Терещук Сергій (Sergii I. Tereshchuk)
Терещук Сергій (Sergii I. Tereshchuk)
доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих
Verified email at udpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
362016
Методична система вивчення будови і властивостей речовини в курсі фізики основної школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02
СІ Терещук
К.: Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2003
92003
Застосування мобільної технології Plickers у процесі навчання фізики
ОІ Ляшенко, СІ Терещук
Інформаційні технології і засоби навчання, 59-70, 2019
52019
Розвиток критичного мислення учнів на уроках фізики в старшій школі
СІ Терещук
Фізика та астрономія в школі 64 (1), 13-17 (Наука - вчителеві)., 2008
52008
Змішане навчання як нова парадигма системи фізичної освіти
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
42017
Профільне навчання фізики в старшій школі: досвід та перспективи розвитку
СІ Терещук
Фізика та астрономія в школі 59 (2), 24-26, 2007
42007
Перспективи застосування мобільної технології під час вивчення фізики у старшій школі
СІ Терещук
Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету …, 2016
32016
Вивчення поняття "енергія" за новими навчальними програмами з фізики для 12-річної школи
С Терещук
Фізика та астрономія в школі 58 (1), 28-30, 2007
32007
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
ОІ Ляшенко, СІ Терещук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2017
22017
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ У КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ
СІ Терещук
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
22016
Методичні особливості вивчення становлення квантової теорії в умовах профільної диференціації
СІ Терещук
Фізика та астрономія в сучасній школі 107 (4), 29-31, 2013
22013
Періодизація розвитку методики викладання квантової фізики у старшій школі
СІ Терещук
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова 3 (12), 71-79, 2013
22013
Становлення і розвиток механічної картини світу як передумова зародження теорії поля
С Терещук
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Теоретико-методичні засади навчання квантової фізики у ліцеї
СІ Терещук
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
12020
Використання давачів мобільних пристроїв для проведення фізичного експерименту
С Терещук, В Колмакова
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 345-354, 2019
12019
The Problem of Visual Methods Use in the Study of Quantum Theory in Physics Course of Senior School
SI Tereshchuk
Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 2014, Vol.(2), № 2 2 (№ 2 …, 2014
12014
Сучасні тенденції розвитку методичної системи навчання квантової фізики у старшій школі
СІ Терещук
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова 13 (3), 34-41, 2014
12014
Цілепокладання як складова методичної системи формування навчально-пізнавальних компетентностей у старшокласників
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Методичні особливості вивчення корпускулярних та хвильових властивостей речовини у класах з поглибленим вивченням фізики
СІ Терещук
Засоби і технології сучасного навчального середовища, 156-158, 2013
12013
Короткий огляд історико-генетичного розвитку квантових уявлень в старшій школі (1947-1967 рр.)
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20