Терещук Сергій (Sergii I. Tereshchuk)
Терещук Сергій (Sergii I. Tereshchuk)
доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
332016
Методична система вивчення будови і властивостей речовини в курсі фізики основної школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02
СІ Терещук
К.: Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2003
7*2003
Застосування мобільної технології Plickers у процесі навчання фізики
ОІ Ляшенко, СІ Терещук
Інформаційні технології і засоби навчання, 59-70, 2019
42019
Розвиток критичного мислення учнів на уроках фізики в старшій школі
СІ Терещук
Фізика та астрономія в школі 64 (1), 13-17 (Наука - вчителеві)., 2008
42008
Профільне навчання фізики в старшій школі: досвід та перспективи розвитку
СІ Терещук
Фізика та астрономія в школі 59 (2), 24-26, 2007
42007
Змішане навчання як нова парадигма системи фізичної освіти
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
32017
Вивчення поняття "енергія" за новими навчальними програмами з фізики для 12-річної школи
С Терещук
Фізика та астрономія в школі 58 (1), 28-30, 2007
32007
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
ОІ Ляшенко, СІ Терещук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2017
22017
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ У КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ
СІ Терещук
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
22016
Перспективи застосування мобільної технології під час вивчення фізики у старшій школі
СІ Терещук
Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету …, 2016
22016
Методичні особливості вивчення становлення квантової теорії в умовах профільної диференціації
СІ Терещук
Фізика та астрономія в сучасній школі 107 (4), 29-31, 2013
22013
Періодизація розвитку методики викладання квантової фізики у старшій школі
СІ Терещук
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова 3 (12), 71-79, 2013
22013
Становлення і розвиток механічної картини світу як передумова зародження теорії поля
С Терещук
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Використання давачів мобільних пристроїв для проведення фізичного експерименту
С Терещук, В Колмакова
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 345-354, 2019
12019
The Problem of Visual Methods Use in the Study of Quantum Theory in Physics Course of Senior School
SI Tereshchuk
Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 2014, Vol.(2), № 2 2 (№ 2 …, 2014
12014
Сучасні тенденції розвитку методичної системи навчання квантової фізики у старшій школі
СІ Терещук
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова 13 (3), 34-41, 2014
12014
Цілепокладання як складова методичної системи формування навчально-пізнавальних компетентностей у старшокласників
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Методичні особливості вивчення корпускулярних та хвильових властивостей речовини у класах з поглибленим вивченням фізики
СІ Терещук
Засоби і технології сучасного навчального середовища, 156-158, 2013
12013
Короткий огляд історико-генетичного розвитку квантових уявлень в старшій школі (1947-1967 рр.)
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
12013
Методичні особливості вивчення досліду Боте у курсі фізики старшої школи
СІ Терещук
Зб. наук. праць Педагогічні науки 2 (LXІІ), 141-146, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20