Taras Lahotskyi Тарас Лагоцький
Taras Lahotskyi Тарас Лагоцький
Department of Economic Cybernetics
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економетрія: підручник
ВВ Здрок, ТЯ Лагоцький
К.: Знання, 541, 2010
352010
Математичні методи в управлінні запасами складських та гуртових підприємств
ТЯ Лагоцький
спец. 08.03. 02 «Економіко-математичне моделювання»/ТЯ Лагоцький.–Львів …, 2006
62006
Математичнi методи в управлiннi запасами складських та гуртових пiдприємств: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: спец. 08.03. 02 «Економiко-математичне …
ТЯ Лагоцький
52005
Проблематика задач стохастичного моделювання в управлінні виробничими запасами
ІВ Ізонін, ТЯ Лагоцький
Науковий вісник НЛТУ України 22 (5), 2012
32012
Побудова скорингової моделі диференціації високо ризикових позичальників банку
ІБ Бачало, ТЯ Лагоцький
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 166-173, 2014
2014
Теоретико-методологічні засади проведення консалтингової діяльності
ТЯ Лагоцький, ІБ Бачало
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
2014
HTML5/CSS3–як нові способи подання інформації у бізнесі
ЮП Брегман, ТЯ Лагоцький
Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих …, 2011
2011
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ
Ю Брегман, Т Лагоцький
ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE, 56, 2011
2011
Оптимізація величини обігового капіталу бізнес-одиниці
ТЯ Лагоцький, ЛМ Зомчак
Науковий вісник НЛТУ України 20 (6), 2010
2010
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
Л Зомчак, Т Лагоцький
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–10