Подписаться
Грушко Віктор Іванович, Грушко Виктор Иванович, Viktor Grushko
Грушко Віктор Іванович, Грушко Виктор Иванович, Viktor Grushko
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент у банку
ОС Любунь, ВІ Грушко
навчальний посібник/ОС Любунь, В. І. Грушко.–К.: Слово, 2004
632004
Пенсійна система України: навч. посіб.
ВІ Грушко, НВ Грушко, ОВ Бевзенко, ОВ Красота, СМ Лаптєв
К.: Кондор 336, 2006
532006
Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні
ОД Вовчак, ВІ Грушко
Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006
432006
Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи
ВІ Грушко, СМ Лаптєв, ОА Кириченко, МП Денисенко
Монографія, 412, 2010
42*2010
Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
ЛА Бондаренко, ВІ Грушко
Бондаренко ЛА–К.: КНЕУ, 2007
412007
Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності
ВІ Грушко, ЛО Кошембар
Фінанси України, 89-97, 2008
402008
Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект
В Грушко, С Лаптєв, Л Кошембар
К.: Університет економіки і права «КРОК, 2010
362010
Фінансові ризики
ВІ Грушко, ОІ Пилипченко
Житомир: ЖІТІ, 1998
331998
Банківський нагляд: Навч. посіб
ВІ Грушко, СМ Лаптєв, ОС Любунь, КЄ Раєвський
К.: ЦНЛ, 2004
322004
Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку
В Грушко, Т Іваненко
Вісник національного банку України, 28-32, 2014
312014
Управління фінансовими ризиками
ВІ Грушко
К.: Інститут економіки та права «Крок, 2000
282000
Національні фінанси
ВІ Грушко, ОГ Чумаченко
Підручник, 660, 2017
23*2017
Методические рекомендации по совершенствованию организации переработки плодоовощной продукции в колхазах, совхозах и межхозяйственных предприятиях
ВІ Грушко, В Бойко
Брошура, 1982
23*1982
Іпотечне кредитування:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]
ОС Любунь, ВІ Грушко
–К.: Центр навчальної літератури., 2005
18*2005
Податок на прибуток підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід
ОВ Сторожук, ЮВ Панура, ВІ Грушко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2013
142013
Первичное публичное размещение акций (IPO): теория и практика отечественных компаний: монография
ВИ Грушко, ОГ Чумаченко
К.: Дорадо-Друк., 2009
14*2009
Первинне публічне розміщення акцій (IPO): теорія і практика вітчизняних компаній
ВІ Грушко
монографія/ВІ Грушко, ОГ Чумаченко.–К.: Дорадо-Друк, 2009
142009
Optimal investment decision making on the model of production enterprice with limited resources
VI Grushko
Investment Management and Financial Innovations, 2018
132018
Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку
ВІ Грушко, ЛЮ Петриченко
Фінанси України, 20-27, 2001
132001
Класифікація ризиків виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства
СВ Войтко, ВІ Грушко, та ін.
92011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20