Грушко Віктор Іванович, Грушко Виктор Иванович, Viktor Grushko
Грушко Віктор Іванович, Грушко Виктор Иванович, Viktor Grushko
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент у банку
ОС Любунь, ВІ Грушко
навчальний посібник/ОС Любунь, В. І. Грушко.–К.: Слово, 2004
612004
Пенсійна система України: навч. посіб.
ВІ Грушко, НВ Грушко, ОВ Бевзенко, ОВ Красота, СМ Лаптєв
К.: Кондор 336, 2006
502006
Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні
ОД Вовчак, ВІ Грушко
Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006
412006
Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи
ВІ Грушко, СМ Лаптєв, ОА Кириченко, МП Денисенко
Монографія, 412, 2010
40*2010
Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності
ВІ Грушко, ЛО Кошембар
Фінанси України, 89-97, 2008
402008
Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
ЛА Бондаренко, ВІ Грушко
Бондаренко ЛА–К.: КНЕУ, 2007
392007
Система банківського менеджменту
АТ Головко, ВІ Грушко, та ін.
навч. посіб./АТ Головко, ВІ Грушко, МП Денисенко, ОВ Пернарівський та ін., 2004
382004
Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект
В Грушко, С Лаптєв, Л Кошембар
К.: Університет економіки і права «КРОК, 2010
332010
Банківський нагляд: Навч. посіб
ВІ Грушко, СМ Лаптєв, ОС Любунь, КЄ Раєвський
К.: ЦНЛ, 2004
332004
Фінансові ризики
ВІ Грушко, ОІ Пилипченко
Житомир: ЖІТІ, 1998
311998
Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку
В Грушко, Т Іваненко
Вісник національного банку України, 28-32, 2014
292014
Управління фінансовими ризиками
ВІ Грушко
К.: Інститут економіки та права «Крок, 2000
272000
Методические рекомендации по совершенствованию организации переработки плодоовощной продукции в колхазах, совхозах и межхозяйственных предприятиях
ВІ Грушко, В Бойко
Брошура, 1982
21*1982
Іпотечне кредитування:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]
ОС Любунь, ВІ Грушко
–К.: Центр навчальної літератури., 2005
18*2005
Податок на прибуток підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід
ОВ Сторожук, ЮВ Панура, ВІ Грушко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2013
152013
Первичное публичное размещение акций (IPO): теория и практика отечественных компаний: монография
ВИ Грушко, ОГ Чумаченко
К.: Дорадо-Друк., 2009
15*2009
Первинне публічне розміщення акцій (IPO): теорія і практика вітчизняних компаній
ВІ Грушко
монографія/ВІ Грушко, ОГ Чумаченко.–К.: Дорадо-Друк, 2009
152009
Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку
ВІ Грушко, ЛЮ Петриченко
Фінанси України, 20-27, 2001
132001
Національні фінанси
ВІ Грушко, ОГ Чумаченко
Підручник, 660, 2017
11*2017
Optimal investment decision making on the model of production enterprice with limited resources
VI Grushko
Investment Management and Financial Innovations, 2018
102018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20