Подписаться
Грушко Віктор Іванович, Грушко Виктор Иванович, Viktor Grushko
Грушко Віктор Іванович, Грушко Виктор Иванович, Viktor Grushko
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент у банку
ОС Любунь, ВІ Грушко
навчальний посібник/ОС Любунь, В. І. Грушко.–К.: Слово, 2004
772004
Пенсійна система України: навч. посіб.
ВІ Грушко, НВ Грушко, ОВ Бевзенко, ОВ Красота, СМ Лаптєв
К.: Кондор 336, 2006
582006
Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
ЛА Бондаренко, ВІ Грушко
Бондаренко ЛА–К.: КНЕУ, 2007
502007
Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності
ВІ Грушко, ЛО Кошембар
Фінанси України, 89-97, 2008
492008
Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні
ОД Вовчак, ВІ Грушко
Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006
482006
Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи
ВІ Грушко, СМ Лаптєв, ОА Кириченко, МП Денисенко
Монографія, 412, 2010
44*2010
Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку
В Грушко, Т Іваненко
Вісник національного банку України, 28-32, 2014
412014
Фінансові ризики
ВІ Грушко, ОІ Пилипченко
Житомир: ЖІТІ, 1998
381998
Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект
В Грушко, С Лаптєв, Л Кошембар
К.: Університет економіки і права «КРОК, 2010
352010
Банківський нагляд: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ВІ Грушко, СМ Лаптєв, ОС Любунь, КЄ Раєвський
К.: Центр навч. л-ри 264, 2004
332004
Національні фінанси
ВІ Грушко, ОГ Чумаченко
Підручник, 660, 2017
272017
Методические рекомендации по совершенствованию организации переработки плодоовощной продукции в колхазах, совхозах и межхозяйственных предприятиях
ВІ Грушко, В Бойко
Брошура, 1982
24*1982
Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку
ВІ Грушко, ЛЮ Петриченко
Фінанси України, 20-27, 2001
212001
Optimal investment decision making on the model of production enterprice with limited resources
VI Grushko
Investment Management and Financial Innovations, 2018
192018
Іпотечне кредитування:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]
ОС Любунь, ВІ Грушко
–К.: Центр навчальної літератури., 2005
19*2005
Податок на прибуток підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід
ОВ Сторожук, ЮВ Панура, ВІ Грушко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2013
162013
Пенсійна система
ВІ Грушко, ЮІ Скулиш, ІІ Румик, та інші
Підручник, 368, 2017
142017
Первичное публичное размещение акций (IPO): теория и практика отечественных компаний: монография
ВИ Грушко, ОГ Чумаченко
К.: Дорадо-Друк., 2009
14*2009
Класифікація ризиків виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства
СВ Войтко, ВІ Грушко, та ін.
102011
Вплив глобальних та інтеграційних процесів на розвиток інститутів фінансового ринку України
В Lгрушко
Экономический вестник Донбасса, 110-114, 2009
92009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20