Nataliia Shvets, Наталія Вячеславівна Швець, Н. В. Швец,  orcid: 0000-0003-1215-2397
Nataliia Shvets, Наталія Вячеславівна Швець, Н. В. Швец, orcid: 0000-0003-1215-2397
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних засобів підприємства
НВ Швець
Вісник Нац. Юр. університету.-Дніпро: Нац. Гірн. Університет.–Дніпро, 126, 2005
192005
Формування та оцінювання потенціалу підприємства: навч. посібник
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, СФ Большенко, ОВ Маслош, ...
Луганськ: СНУ ім. В. Даля 352, 2007
142007
Проблемні питання аналізу основних засобів підприємства
НВ Швець, ОЛ Бродський
Бізнес Інформ, 159-162, 2012
122012
Clustering of the chemical industry: European experience and lessons for Ukraine
HZ Shevtsova, NV Shvets
The Herald of Economic Science of Ukraine 2 (33), 103-109, 2017
62017
Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання
НВ Швець, N Shvets, НВ Швец
CНУ ім. В. Даля, 2016
62016
Управління ресурсами підприємства: методичні підходи та досвід у хімічній промисловості: монографія/[ГЗ Шевцова, ТА Пєтєшова, НВ Швець та ін.]
ГЗ Шевцова
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009
62009
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬ-КИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Вісник економічної науки України, 103-109, 2017
42017
Основні риси та тенденції розвитку ринку інжинірингових послуг
НВ Швець, ОО Хандій
Економіка та право. Серія: Економіка, 160-164, 2015
4*2015
Проблемы и перспективы развития межотраслевых связей предприятий химического комплекса Украины
Ш Наталья
Научно-информационный журнал «БИЗНЕС ИНФОРМ», 75-78, 2011
4*2011
Формування та оцiнювання потенцiалу пiдприємства: Навчальний посiбник
ТВ Калiнеску, ЮА Романовська, СФ Большенко, ОВ Маслош, ...
42007
Дослідження сучасних чинників розвитку хімічного виробництва в контексті неоіндустріалізації
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка промисловості, 2017
32017
ЕКОНОМІКА СТРУКТУРОУТВОРЮВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ БАЗОВОЇ ХІМІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
Г Шевцова, Н Швець
Економіка та право, 91-100, 2018
22018
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ
НВ Швець, ШГ Зіївна
Економічний вісник Донбасу, 114-123, 2018
22018
Формування хімічних кластерів в Україні: доцільність та можливості
НВ Швець
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 253-258, 2010
22010
Prerequisites for smart specialization of Donetsk-Prydniprovsky macro-region based on chemical production development
OI Amosha, HZ Shevtsova, NV Shvets
Economy of Industry, 5-33, 2019
12019
Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва
ОІ Амоша, ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка промисловості, 5-33, 2019
12019
Research of the current factors influencing the development of chemical manufacturing within the neo-industrial context
GZ Shevtsova, NV Shvets
Economy of Industry, 39-57, 2017
12017
Трансформаційні перетворення виробничої інфраструктури на великих хімічних підприємствах України
НВ Швець, ОВ Браславська
Економіка і регіон, 162-167, 2012
12012
Малий бізнес в Україні: аналіз стану та тенденції
НВ Швець, АВ Ізюмська
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
Стан кадрового забезпечення в контексті активізації інноваційного розвитку регіону
МД Крамчанінова, НВ Швець, МЮ Паничок
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20