Світлана Лайчук / Світлана Шулепова / Laichuk S.M.
Світлана Лайчук / Світлана Шулепова / Laichuk S.M.
доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник
Лайчук, Світлана Михайлівна, Бутинець, Франц, Францович
ПП "Рута", 2009
537*2009
Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів \
Л Бутинець, Герасимович, Малюга
ПП "Рута", 2006
5372006
Організація бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, ОВ Олійник, ММ Шигун, СМ Шулепова
підручник для студентів спеціальності 7, 2002
2792002
Социальная ответственность бизнеса: отражение в отчетности
СЛ Безручук, СМ Лайчук
Международный бухгалтерский учет, 2013
212013
Аутсорсинг, лізинг персоналу або послуги з бухгалтерського обліку: критична оцінка термінів
СЛ Безручук, СМ Лайчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 41-60, 2008
192008
Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика
СМ Лайчук
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06. 04, 2002
142002
Прогресивна форма ведення бухгалтерського обліку
СМ Лайчук
ЖДТУ, 2014
122014
Органiзацiя бухгалтерського облiку
ФФ Бутинець, ОВ Олiйник, ММ Шигун, СМ Шулепова
122005
Переваги та недоліки надання послуг з бухгалтерського обліку
ЛСМ Безручук С.М.
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні …, 2009
102009
Органiзацiя бухгалтерського облiку. Навчальний посiбник для студентiв вузiв спецiальностi 7.050106 “Облiк i аудит” 2-е вид., доп. i перероб
ФФ Бутинець, ОВ Олiйник, ММ Шигун, СМ Шулепова
102001
Податкове планування: особливості організації на підприємстві
Л Лайчук, Світлана, Михайлівна, Грабчук, Ірина
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 30-34, 2017
52017
Договір про надання послуг з бухгалтерського обліку: проблеми формування змісту
СЛ Безручук, СМ Лайчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
52009
Организация бухгалтерского учета
ФФ Бутынец, ОВ Олейник, ММ Шигун, СМ Шулепова
учебник для студентов специальности «Учет и аудит» высших учебных заведений …, 2005
52005
Об’єкти суттєвості в обліковій політиці підприємства
СМ Лайчук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2014
32014
Класифікація орендних операцій для побудови їх обліку на комунальних підприємствах
СМ Лайчук, НМ Хорунжак
ЖДТУ, 2012
32012
The ability of trust to influence GDP per capita
HK Dmytro Zakharov, Svitlana Bezruchuk, Viktoriia Poplavska, Svitlana Laichuk
Problems and Perspectives in Management, 302-314, 2020
2*2020
Аутсорсинг та інсорсинг як інструменти побудови оптимальної структури бухгалтерської служби підприємства
ІЛ Грабчук, СМ Лайчук, ГІ Ляхович
Бизнес Информ, 2017
22017
Раціоналізація документообігу під час організації бухгалтерського обліку
ІВ Жиглей, СМ Лайчук
Державний університет" Житомирська політехніка", 2020
12020
SWOT-ANALYSIS OF ACCOUNTING OUTSOURCING
G Liakhovych, S Bezruchuk, V Ivanenko, S Laichuk
European Cooperation 3 (43), 7-19, 2019
12019
Лизинговые операции в Украине: бухгалтерский, налоговый и правовой аспекты
СМ Лайчук, КВ Романчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20