Підписатись
Світлана Лайчук / С.М. Шулепова / Svitlana Laichuk
Світлана Лайчук / С.М. Шулепова / Svitlana Laichuk
Державний університет "Житомирська політехніка", кафедра інформаційних систем в управлінні та
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник
Лайчук, Світлана Михайлівна, Бутинець, Франц, Францович
ПП "Рута", 2009
827*2009
Організація бухгалтерського обліку: підручник
ФФ Бутинець, СМ Лайчук, ОВ Олійник, ММ Шигун
Житомир: Рута 528, 358, 2006
3102006
Організація бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, ОВ Олійник, ММ Шигун, СМ Шулепова
підручник для студентів спеціальності 7, 2002
2712002
Аутсорсинг, лізинг персоналу або послуги з бухгалтерського обліку: критична оцінка термінів
СЛ Безручук, СМ Лайчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 41-60, 2008
262008
Социальная ответственность бизнеса: отражение в отчетности
СЛ Безручук, СМ Лайчук
Международный бухгалтерский учет, 33-40, 2013
242013
Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Financial accounting]
FF Butynets, AM Herasymovych, HH Kireitsev
Ruta, Zhytomyr, Ukraine, 2009
162009
Органiзацiя бухгалтерського облiку. Навчальний посiбник для студентiв вузiв спецiальностi 7.050106 “Облiк i аудит” 2-е вид., доп. i перероб
ФФ Бутинець, ОВ Олiйник, ММ Шигун, СМ Шулепова
16*2001
Прогресивна форма ведення бухгалтерського обліку
СМ Лайчук
ЖДТУ, 2014
142014
Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика
СМ Лайчук
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06. 04, 2002
142002
Переваги та недоліки надання послуг з бухгалтерського обліку
ЛСМ Безручук С.М.
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні …, 2009
122009
Органiзацiя бухгалтерського облiку
ФФ Бутинець, ОВ Олiйник, ММ Шигун, СМ Шулепова
122005
Financial accounting
FF Butynets
Zhytomyr: PP" Ruta, 2009
112009
The ability of trust to influence GDP per capita
HK Dmytro Zakharov, Svitlana Bezruchuk, Viktoriia Poplavska, Svitlana Laichuk
Problems and Perspectives in Management, 302-314, 2020
7*2020
Податкове планування: особливості організації на підприємстві
Л Лайчук, Світлана, Михайлівна, Грабчук, Ірина
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 30-34, 2017
72017
The impact of innovation on the profitability of Slovak pharmaceutical companies
S Lehenchuk, M Tumpach, I Vyhivska, V Makarovych, S Laichuk
Marketing i menedžment innovacij, 284-296, 2022
62022
Раціоналізація документообігу під час організації бухгалтерського обліку
ІВ Жиглей, СМ Лайчук
Державний університет" Житомирська політехніка", 2020
62020
Об’єкти суттєвості в обліковій політиці підприємства
СМ Лайчук
ЖДТУ, 2014
52014
Класифікація орендних операцій для побудови їх обліку на комунальних підприємствах
СМ Лайчук, НМ Хорунжак
ЖДТУ, 2012
52012
Договір про надання послуг з бухгалтерського обліку: проблеми формування змісту
СЛ Безручук, СМ Лайчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
52009
SWOT-Analysis Of Accounting Outsourcing
G Liakhovych, S Bezruchuk, V Ivanenko, S Laichuk
European Cooperation 3 (43), 7-19, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20