Hennadiy Kravtsov
Hennadiy Kravtsov
Associate Professor of Computer Science, Kherson State University
Verified email at ksu.ks.ua
TitleCited byYear
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї, 20, 2002
882002
Knowledge Control Model of Distance Learning System on IMS Standard
H Kravtsov, D Kravtsov
Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment …, 2008
642008
Prospects of the development of the modern educational institutions' learning and research environment: to the 15th anniversary of the institute of information technologies and …
MP Shyshkina, YG Zaporozhchenko, HM Kravtsov
Інформаційні технології в освіті, 62-70, 2014
262014
Педагогiчнi технологiї та педагогiчно орiєнтованi програмнi системи: предметно-орiєнтований пiдхiд
ОВ Спiваковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнiн, ТА Гуржiй, ...
Комп'ютер у школi й сiм’ї, 17, 2002
242002
Система дистанционного тестирования на основе стандарта IMS
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов, ЕО Козловский
Information Technologies in Education for all, 283-292, 2006
182006
Methods and Technologies for the Quality Monitoring of Electronic Educational Resources.
H Kravtsov
ICTERI, 311-325, 2015
172015
Модель контроля знаний в системе дистанционного тестирования «WEB-EXAMINER» по стандарту IMS
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов
Proceedings ITEA-2007 (Second International Conference «New Information …, 2007
162007
Мультимедія–новий етап в сучасній освіті
ЛВ Кравцова, ГМ Кравцов
Збірник наукових і методичних статей «Метода, 21-24, 1997
161997
Система дистанционного обучения ХГУ
ГМ Кравцов
Материалы второй международной научно-практической конференции …, 2003
152003
Дослідження впливу якості електронних освітніх ресурсів на якість освітніх послуг з використанням дистанційних технологій навчання
ГМ Кравцов, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології в освіті, 83-94, 2013
142013
Виртуальная лаборатория в структуре системы дистанционного обучения
ЕО Козловский, ГМ Кравцов
Інформаційні технології в освіті, 102-109, 2011
142011
Система моніторингу якості електронних інформаційних ресурсів вузу
ГМ Кравцов
Інформаційні технології в освіті 2 (2), 42-46, 2008
142008
Структура системы управления качеством электронных ресурсов обучения университета
ГМ Кравцов
Інформаційні технології в освіті 2 (11), 94-101, 2011
132011
Адаптивные и объектные тесты в модели контроля знаний по стандарту IMS
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов
Управляющие системы и машины, 42-48, 2008
122008
Модель контроля знаний системы дистанционного обучения «Херсонский виртуальный университет»
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип 1, 66-71, 2008
122008
Особливості контролю знань у системах дистанційного тестування. Вісник ТІМО. Випуск 2
ГМ Кравцов
Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні …, 2008
122008
Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов, ЄО Козловський
Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції “Географічні …, 2006
122006
Концептуальні задачі розробки систем дистанційного навчання та технології їхньої реалізації
ГМ Кравцов
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
122005
Evaluation Metrics of Electronic Learning Resources Quality
ГМ Кравцов
Збірник наукових праць" Інформаційні технології в освіті" 1 (3), 141-147, 2009
102009
Технологии дистанционного образования как елементы, компенсирующие сокращение аудиторной нагрузки студента
АВ Спиваковский, ЕМ Гудырева, ГМ Кравцов
Матер. Міжн. наук.-пр. конф.“Інформатизація освіти України: стан, проблеми …, 2001
102001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20