Людмила Нємець
Людмила Нємець
завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні: Монографія
ЛМ Нємець, ЯБ Олійник, КА Нємець
Київ–Харків: РВВ ХНУ, 2003
372003
Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі: монографія
КА Нємець, ЛМ Нємець
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
292013
Стійкий розвиток: соціально-географічні аспекти (на прикладі України):[монографія]
ЛМ Нємець
Х.: Факт, 2003
242003
Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно-географічні аспекти:[монографія]
ОГ Корнус, КА Нємець, ЛМ Нємець, АО Корнус
Корнус ОГ, Нємець КА, Нємець ЛМ, Корнус АО–Харків–Суми.–2009.–228 с, 2009
222009
Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти):[монографія]
ЛМ Нємець
К.: Четверта хвиля, 2009
202009
Дослідження просторової взаємодії суспільно-географічних об’єктів
КА Нємець, ЛМ Нємець, ОК Нємець
192009
Нємець КА Демографічний розвиток Харківського регіону: монографія
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 105, 2012
152012
Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу/Навчально-методичний посібник
КА Нємець, ЛМ Нємець
142015
Демографічний розвиток Харківського регіону:[монографія]
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, КА Нємець
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
132012
Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку
КА Нємець, Г Кулешова, Л Нємець
Харків: Екограф, 2012
92012
Культурна спадщина Луганської області
ЛМ Нємець, НВ Моштакова
92008
Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку
ЛМ Нємець
Дис. доктора географічних наук, Київський національний університет імені …, 2004
82004
Соціально-демографічні та історико-культурні фактории розвитку туризму
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, НВ Моштакова
Культура народов Причерноморья, 2009
72009
Сфера охорони здоров’я як об’єкт дослідження суспільної географії (теоретико-методологічні та прикладні аспекти)
Л Нємець, А Баркова, О Ткаченко
Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія, 22-28, 2005
72005
Територіальні та часові особливості розвитку рослинництва Харківської області
ЛМ Нємець, ВФ Ліхван
62012
До питання функціонування технопарків у світі і в Україні/Людмила Нємець, Надія Грищенко
Л Нємець
Часопис соціально-економічної географії. Міжрегіональний науковий збірник, 2010
62010
Моделювання демографічної ситуації як важливий напрям суспільно-географічного дослідження населення регіону в контексті системного підходу
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, ЮЮ Заволока
52009
До питання функціонування технопарків у світі і в Україні
ЛМ Нємець, НВ Грищенко
52009
Сучасна територіальна організація закладів дошкільної освіти у Сумській області
ЛМ Нємець
Часопис соціально-економічної географії, 1, 2008
52008
Суспільно-географічні особливості міграції населення Полтавської області
ЛМ Нємець, ІМ Барило
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20