Виктор Дуганец / Viktor Duganec / Duganets / Douganec /  Viktor Duhanets / Віктор Дуганець
Виктор Дуганец / Viktor Duganec / Duganets / Douganec / Viktor Duhanets / Віктор Дуганець
ПГАТУ, инженерно-технический факультет, кафедра тракторов, автомобилей и энергетических средств
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гідравліка: навч.-метод. комплекс : [навч.-метод. посіб.] / [В.І.Дуганець, І.М.Бендера, В.А.Дідур та ін.] / за ред. В.І.Дуганця, І.М.Бендери, В.А.Дідура.
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, ВА Дідур, СЛ Олексійко, ЯМ Михайлович, ...
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013
11*2013
Шляхи удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів професійної освіти
ВІ Дуганець, ІМ Бендера
Збірник наукових праць НАУ «Механізація сільськогосподарського ви робництва …, 2003
102003
Наскрізне практичне навчання студентів–наближення майбутніх фахівців до виробничої сфери
ВІ Дуганець
Проблеми інженернопедагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: Українська …, 2009
92009
Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working parts for potato harvesting machines.
SM Hrushetsky, VM Yaropud, VI Duganets, VM Pryshliak, VL Kurylo
INMATEH-Agricultural Engineering 58 (3), 2019
82019
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів в галузі механізації сільського господарства
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. Вип 5, 76-90, 2003
82003
Виробниче навчання фахівців аграрно-інженерного профілю: навч. посіб.
ВІ Дуганець
Камянець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 2013
72013
Організація наскрізної практичної підготовки студентів із спеціальності «Механізація сільського господарства»
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, АВ Рудь, ВА Янковський, ОМ Шовдра
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редколегія: АФ Бойчук …, 2007
72007
Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ: Професій но-технічна освіта
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, НВ Дуганець
Професійно-технічна освіта.–2003.–Вип 3, 29-35, 2003
72003
Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму
ВІ Дуганець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
62016
Пневмомеханічний подрібнювач рослинних стебел на поверхні поля
ВМ Філенко, ВІ Дуганець, АМ Божок, ВВ Майсус, ВЛ Пукас, ...
RU Patent 122,088, 2017
5*2017
Наукові засади виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму : монографія
ВІ Дуганець
Кам’янець-Подільський : Сисин Я.І., 2015
52015
Theory and practice of production training of future specialists in agrarian-engineering direction: diss.... doct. ped. sciences: 13.00. 04/Duganets Viktor Ivanovych
VI Duganets
Kamenets-Podilsky, 2015
42015
Методичні вказівки для підготовки документації на дипломне проектування для студентів Інституту механізації і електрифікації сільського господарства з напряму підготовки 1004 …
ІМ Бендера, СМ Замойський, ВІ Дуганець, ЮП Фірман, ТД Гуцол
42008
Підвищення завантаження дизельного двигуна за допомогою удосконаленого автоматичного регулятора
ВІ Дуганець, ВВ Майсус, ОВ Думанський
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2007
42007
До питання організації наскрізної самостійної практичної роботи студентів агроінженерних спеціальностей
ВІ Дуганець
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редкол.: МФ Бойко (гол …, 2005
42005
Виробниче навчання фахівців аграрного та інженерного профілів
ВІ Дуганець
Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 36 …, 2004
42004
Підготовка інженерно педагогічних кадрів для професійно технічної освіти в галузі механізації сільського господарства. Проблеми інженерно педагогічної освіти
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Збірник наукових праць. Випуск 5, 299-307, 2003
42003
Analiz konstruktsii jatok FLEX j adaptaciya yh do robotu z zernozbyral'numu kombajnamu CLAAS na zbyrannia soi [Analysis of constructions of harvesters FLEX and adapting them to …
VV Iliiashyk, VI Duganets, IO Moshenko
Zbirnyk naukovyh prac'Podil's' kogo derzhavnogo agrarno-tehnichnogo …, 2016
32016
Виробниче навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму : теорія і практика : монографія
ВІ Дуганець
Кам’янець-Подільський : Сисин Я.І., 2014
32014
Педагогічні умови формування системи обліку практичного навчання
ВІ Дуганець, НВ Дуганець
Педагогічний процес: теорія і практика, 45-57, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20