Виктор Дуганец / Viktor Duganec / Duganets / Douganec /  Viktor Duhanets / Віктор Дуганець
Виктор Дуганец / Viktor Duganec / Duganets / Douganec / Viktor Duhanets / Віктор Дуганець
ПГАТУ, инженерно-технический факультет, кафедра тракторов, автомобилей и енергетических средств
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гідравліка: навч.-метод. комплекс : [навч.-метод. посіб.] / [В.І.Дуганець, І.М.Бендера, В.А.Дідур та ін.] / за ред. В.І.Дуганця, І.М.Бендери, В.А.Дідура.
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, ВА Дідур, СЛ Олексійко, ЯМ Михайлович, ...
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013
8*2013
Шляхи удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів професійної освіти
ВІ Дуганець, ІМ Бендера
Збірник наукових праць НАУ «Механізація сільськогосподарського ви робництва …, 2003
82003
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів в галузі механізації сільського господарства
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Збірник наукових праць, 76-90, 2003
82003
Наскрізне практичне навчання студентів–наближення майбутніх фахівців до виробничої сфери
ВІ Дуганець
Проблеми інженернопедагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: Українська …, 2009
72009
Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ: Професій но-технічна освіта
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, НВ Дуганець
Професійно-технічна освіта.–2003.–Вип 3, 29-35, 2003
72003
Виробниче навчання фахівців аграрно-інженерного профілю: навч. посіб.
ВІ Дуганець
Камянець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 2013
62013
Наукові засади виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму : монографія
ВІ Дуганець
Кам’янець-Подільський : Сисин Я.І., 2015
52015
Організація наскрізної практичної підготовки студентів із спеціальності «Механізація сільського господарства»
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, АВ Рудь, ВА Янковський, ОМ Шовдра
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редколегія: АФ Бойчук …, 2007
52007
Пневмомеханічний подрібнювач рослинних стебел на поверхні поля
ВМ Філенко, ВІ Дуганець, АМ Божок, ВВ Майсус, ВЛ Пукас, ...
RU Patent 122,088, 2017
4*2017
Методичні вказівки для підготовки документації на дипломне проектування для студентів Інституту механізації і електрифікації сільського господарства з напряму підготовки 1004 …
ІМ Бендера, СМ Замойський, ВІ Дуганець, ЮП Фірман, ТД Гуцол
42008
До питання організації наскрізної самостійної практичної роботи студентів агроінженерних спеціальностей
ВІ Дуганець
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редкол.: МФ Бойко (гол …, 2005
42005
Виробниче навчання фахівців аграрного та інженерного профілів
ВІ Дуганець
Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 36 …, 2004
42004
Підготовка інженерно педагогічних кадрів для професійно технічної освіти в галузі механізації сільського господарства. Проблеми інженерно педагогічної освіти
ІМ Бендера, ВІ Дуганець
Збірник наукових праць. Випуск 5, 299-307, 2003
42003
Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму
ВІ Дуганець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
32016
Analiz konstruktsii jatok FLEX j adaptaciya yh do robotu z zernozbyral'numu kombajnamu CLAAS na zbyrannia soi [Analysis of constructions of harvesters FLEX and adapting them to …
VV Iliiashyk, VI Duganets, IO Moshenko
Zbirnyk naukovyh prac'Podil's' kogo derzhavnogo agrarno-tehnichnogo …, 2016
32016
Theory and practice of production training of future specialists in agrarian-engineering direction: diss.... doct. ped. sciences: 13.00. 04/Duganets Viktor Ivanovich
VI Duganets
Kamenets-Podilsky, 2015
32015
Підвищення завантаження дизельного двигуна за допомогою удосконаленого автоматичного регулятора
ВІ Дуганець, ВВ Майсус, ОВ Думанський
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2007
32007
Подільський державний аграрно-технічний університет
М Бахмат
Кам’янець-Подільський, 73, 2005
32005
Модульно-рейтингова система професійного навчання/[АВ Рудь, ВІ Дуганець, ІМ Бендера [та ін.]
АВ Рудь, ВІ Дуганець, ІМ Бендера, та ін.
Професіонал з педагога: тези Всеукр. наук.-практ. конф." Перспективна …, 2004
32004
Триімпульсний пневматичний всережимний регулятор частоти обертання дизеля
ВІ Дуганець, АМ Божок, ВВ Майсус, СЛ Олексійко, МП Волинкін, ...
RU Patent 125,855, 2018
2*2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20