Подписаться
Онишко Світлана Василівна
Онишко Світлана Василівна
Д.е.н., професор кафедри фінансових ринків та технологій, Державний податковий університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: монографія / За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
ВМ Геєць, ВП Александрова, ТІ Артьомова, ...
К.: Ін-т екон. прогнозув., Фенікс, 2003
1253*2003
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналiй, ...
К.: Знання України, 675, 2008
391*2008
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: Монографія
СВ Онишко
Ірпінь: національна академія ДПС України 434, 155, 2004
315*2004
Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад. НАН України В.Р.Семиноженка, чл..кор. НАН України Б.Є …
авторський колектив у т.ч. Онишко СВ
К.: Фенікс, 544, 2007
117*2007
Налоговые системы. Методология развития
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ИВ Алексеев, БХ Алиев, ВВ Бавин, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2012
116*2012
Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки
СВ Онишко
Фінанси України, 67-74, 2003
109*2003
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 8, 2008
94*2008
Національна економіка
ГГ Старостенко, СВ Онишко, ТВ Поснова
К.: Ліра-К, 2011
93*2011
Активізація інвестиційного процесу в Україні : монографія / за наук. ред. М.І. Диби, Т.В. Майорової
ТВ Майорова, МВ Диба, авторський колектив у т.ч Онишко СВ
К.: КНЕУ 472 (8), 2012
72*2012
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, ...
К.: Міністерство фінансів України, 2011
67*2011
Экономика налоговых реформ
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЛЛ Тарангул, БХ Алиев, СВ Барулин, ...
Издательство" Алерта", 2013
59*2013
Механiзм фiнансового забезпечення iнновацiйного розвитку економiки України: дис... д-ра екон. наук: 08.04. 01 НАН України, Iн-т екон. прогнозування. К., 2004
СВ Онишко
54*2004
Тенденції на світовому ринку капіталів та їх вплив на інвестиційну діяльність в Україні
Л Безчасний, С Онишко
Економіка України, 4-12, 2001
53*2001
Україна у вимірі економіки знань/ВМ Геєць, ВП Александрова, ЮМ Бажал [та ін.]/Інститут економіки та прогнозування НАН України
авторський колектив у т.ч. Онишко СВ
К.: Основа, 592, 2006
47*2006
Економіка знань та її перспективи для України. Наукова доповідь. Інститут економічного прогнозування Національної академії наук України/[Геєць ВМ, Александрова ВП, Бажал ЮМ …
авторський колектив у т.ч. Онишко СВ
К.: ІЕП НАНУ, 2005
39*2005
Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі
СВ Онишко, СВ Онишко
Актуальні проблеми економіки, 55-61, 2010
38*2010
Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири: монографія/за заг. ред
авторський колектив у т.ч. Світлана Василівна Онишко (п.1.2)
ПВ Пашка, ЛЛ Тарангул. Ірпінь: НДЦ ПО НУДПСУ, 2015
37*2015
Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів
СВ Онишко
Актуальні проблеми економіки, 248-257, 2012
34*2012
Податкова політика України: навч. посіб./ПВ Мельник, ЗС Варналій, ЛЛ Тарангул [та ін.]; за ред. ПВ Мельника
авторський колектив у т.ч. Онишко СВ
К.: Знання України 505, 2011
29*2011
Особливості реформування амортизаційної політики в Україні
СВ Онишко, ДМ Серебрянський
Фінанси України, 13-19, 2007
282007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20