Кафедра Водопостачання, каналізації і гідравліки
Кафедра Водопостачання, каналізації і гідравліки
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Гидравлика переменной массы
ГА Петров
Харьков: Издательство Харьковского ордена трудового красного знамени …, 1964
461964
Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки. Навчальний посібник
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
Київ-Харків, КНУБА, ХНУБА: ТО Ексклюзив, 2012
222012
Водопостачання і очистка природних вод.
СМ Епоян, ВД Колотило, ОГ Друшляк, ГІ Сухоруков, ТС Айрапетян
Харків: Фактор, 2010
21*2010
Водопостачання (очистка природних вод). Навч. Посібник
С Епоян, Г Сухоруков, О Друшляк, В Шилін
Харків: Основа, 2001
21*2001
Анализ существующих методов повышения эффективности работы для подготовки воды
СМ Эпоян, СС Душкин, ВА Сташук
Науковий вісник будівництва: зб. наук. пр.–2012.–Вип 67, 261-265, 2012
102012
Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів. Монографія
НА Мєшкова-Клименко, СМ Епоян, МД Гомеля, ВІ Нездоймінов, ...
НАН України Інститут колоїдної хімімї та хімії води ім. А.В. Думанського …, 2013
92013
Анализ существующих методов очистки сточных вод молокозаводов
СМ Эпоян, НС Горбань, СС Фомин
Науковий вісник будівництва.–Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 393-398, 2010
92010
Основные проблемы и приоритеты очистки сточных вод малых обьектов и населенных пунктов в АР Крым
СМ Эпоян, ЮИ Штонда, АЛ Зубко, ВА Богданов
Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення 5, 7-11, 2009
72009
Повышение эффективности биологической очистки и доочистки сточных вод в закрытых циркуляционных окислительных каналах
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко
Науковий вісник будівництва, 106, 2014
62014
Повышение эффективности работы сооружений при очистке питьевой воды. Монография
СМ Эпоян, ГИ Благодарная, СС Душкин, ВА Сташук
Харьков: ХНАГХ, 2013
62013
Интенсификация работы малогабаритных канализационных очистных сооружений с использованием солнечной энергии
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко, ЮМ Звягинцев
Motrol. Motorization and power industry in agriculture 12, 315-321, 2010
62010
Технологія очистки стічних вод, що скидаються у водні об’єкти від сполук азоту
СМ Епоян, СС Фомін, НС Горбань, ММ Аскретков, НЮ Ревякіна
Науковий вісник будівництва.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 205-210, 2008
62008
Методы интенсификации обезвоживания осадков городских сточных вод
СМ Эпоян, ГС Пантелят
Водоснабжение и санитарная техника, 22-23, 1997
61997
ВЛИЯНИЕ АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА КОАГУЛЯНТА СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ КРУПНОСТЬ КОАГУЛИРОВАННОЙ ВЗВЕСИ В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
СМ Эпоян, СМ Эпоян, СС Душкин, СС Душкин
Комунальне господарство міст, 2012
52012
Активированные растворы реагентов в процессах очистки природных вод
СА Эпоян, СС Душкин
Программа и тезисы докладов ХХХVI науч.-техн. конф. преподавателей …, 2012
52012
Solar energy usage for the improvement of the treatment efficiency and operation stability at small-scale wastewater treatment efficiency and operation stability at small-scale …
S Epojan, I Shtonda, Y Shtonda, A Zubko, Y Zvyagintsev
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 13, 2011
52011
Совершенствование работы малогабаритных канализационных очистных сооружений поселка Малореченское в АР Крым
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко
Науковий вісник будівництва.—Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-2010.-Вип 60, 271-274, 2010
52010
Совершенствование реагентной обработки осадков городских сточных вод
СМ Эпоян, ЕН Орлова
Науковий вісник будівництва.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-2009.-Вип 55, 314-316, 2009
52009
Насоси, повітродувки, компресори: Навчальний посібник
МІ Колотило
Харків: ХДТУБА, 1997
5*1997
Пути повышения еффективности очистки природных маломутных цветных вод методом напорной флотации
АА Сыроватский, СП Бабенко, АГ Гайдучок, ЮМ Рыбачук
Науковий вісник будівництва, 209-213, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20