Мітал Олена Георгіївна
Мітал Олена Георгіївна
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічні орієнтири податкового стимулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні
ОГ Мітал
Економіка та держава, 22-25, 2008
122008
Інвестиційна діяльність регіонів на сучасному етапі розвитку економіки
ОГ Мітал
Інвестиції: практика та досвід, 13-17, 2008
112008
Інвестиційний потенціал бюджетної політики регіону
ОГ Мітал
Економіка та держава, 56-59, 2010
42010
Напрями вдосконалення державної фінансової підтримки інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроінтеграції
ОГ Мітал
Інтелект XXI, 155-157, 2016
12016
Вплив державної антикризової політики на інвестиційну поведінку населення в кризових умовах
ОГ Мітал
Інвестиції: практика та досвід, 92-95, 2016
12016
Бюджетна політика європейських країн в умовах фінансово-економічної кризи
ОГ Мітал
Наукові праці НДФІ, 28-34, 2010
12010
Бюджетні методи мінімізації впливу фінансової кризи на інвестиційне середовище в Україні
ОГ Мітал
Науково-технічна інформація, 19, 2009
12009
Пріоритетні напрями активізації інвестиційної активності регіонів України
ОГ Мітал
Культура народов Причерноморья, 2006
12006
Репутація соціально відповідальних корпорацій на світовому фінансовому ринку
НС Орлова, ЛС Ладонько, НВ Філіпова, ОГ Мітал
2020
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP У ЗАКЛАДАХ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ
ІО Петровська, ОГ Мітал
Науково-виробничий журнал, 119, 2020
2020
Вплив шерингової економіки на індустрію гостинності
ІО Петровська, ОГ Мітал
Видавничий дім" Гельветика", 2020
2020
гАСТРОнОМІчний ТуРизМ як пеРСпекТивний нАпРяМОк ТуРизМу нА нАцІОнАЛьнОМу ТуРиСТичнОМу Ринку
О Мітал
Young 76 (12), 2019
2019
Інноваційні послуги як головний чинник зростання продуктивності готельного сектору
ОГ Мітал
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 68-71, 2018
2018
Ладонько ЛС
ОГ Мітал
Науково-виробничий журнал, 58, 2018
2018
Роль фінансового планування як інструменту для забезпечення розвитку малого підприємства
ЛС Ладонько, ОГ Мітал
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 58-64, 2018
2018
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ОГ Мітал
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 117, 2015
2015
Інстітуційні зміни у бюджетно-податковій сфері у контексті імплементації угоди про асоціацію з ЄС
МО Г.
Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи сталого розвитку …, 2015
2015
Метологічні основи управління кадровою безпекою в контексті соціально-економічного розвитку підприємства
МО Г.
Економічні студії. Науково-практичний журнал, 117-122, 2015
2015
Актуальні економіко-прсихологічні проблеми інноваційних процессів науково-технічного розвитку України
МО Г.
Наукові дослідження розвитку світової економіки:пропозиції, теорії. Збірник …, 2015
2015
Проблеми прогнозування та планування місцевих бюджетів
МО Г.
Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20