Ковальова Тетяна / Koval`ova Tatyana
Ковальова Тетяна / Koval`ova Tatyana
Сумський державний університет, факультет іноземної філології та
Підтверджена електронна адреса в journ.sumdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація запобігання та протидії корупції в Україні: навч. посіб.
СМ Клімова, ТВ Ковальова
X.: ХарРІ НАДУ “Магістр, 2012
322012
Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст
ТВ Ковальова
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»/ТВ Ковальова, 1999
251999
Юридична відповідальність за корупційні правопорушення
СМ Клімова, ТВ Ковальова, МО Тучак
Х.: Магістр, 2012
152012
Організаційно-правове забезпечення сучасної антикорупційної політики: навч. посіб.
СМ Клімова, ТВ Ковальова
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. kbuapa. kharkov. ua/e-book …, 2015
132015
Категорійна матриця взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого
АВ Фурман, Т Ковальова
Психологія і суспільство, 72-81, 2011
132011
Тлумачний словник української мови
ТВ Ковальова, ЛП Коврига
Харків: Синтекс, 508, 2005
132005
Державне регулювання мовних відносин в умовах глобалізації
ТВ Ковальова
Стратегічні пріоритети, 132-138, 2009
122009
Великий тлумачний словник української мови
ТВ Ковальова
Х.: Фоліо, 2005
92005
Сутність та завдання обліку основних засобів
ІМ Сафронська, ГЄ Бєсєдина, ТВ Ковальова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
62013
Організація запобігання та протидії корупції в Україні
СМ Клімова, ТВ Ковальова
навч. посіб./СМ Клімова, ТВ Ковальова.–Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр 200, 2012
62012
Розвиток жанру подорожнього нарису в українській журнальній періодиці 20-30-х рр. ХХ ст.
ТВ Ковальова
Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 2014
52014
Аналіз форм фінансової звітністі в контексті НП (с) БО 1 загальні вимоги до звітності
ВВ Маліков, ТВ Ковальова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
52013
Методологічна модель основних психологічних чинників самоактуалізації людини дорослого віку/Тетяна Ковальова
ТЄ Ковальова
Вітакультурний млин.–2010.–Модуль 12, 29-32, 2010
52010
Теоретико-методологічне обґрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології
Т Ковальова
Психологія і суспільство, 140-163, 2010
52010
Сутність конвертованих облігацій: обліковий аспект
СВ Рудейчук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 141-145, 2009
42009
Методологічні орієнтири створення категорійної матриці взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого/Анатолій В. Фурман …
А Фурман
Вітакультурний млин.–2011.–Модуль 13, 27-32, 0
4
Художньо-образне подання інформації в подорожній нарисовій публіцистиці М. Трублаїні
ТВ Ковальова, ІЛ Гаврилюк
Сумський державний університет, 2017
32017
Творчість Миколи Куліша в контексті експресіоністської" драми крику"
Т Ковальова
Слово і Час, 2014
32014
Індивідуальні і колективні мовні права: проблеми диференціації та реалізації
ТВ Ковальова
Теорія та практика державного управління, 83-91, 2012
32012
Таргетування інфляції: зарубіжний досвід та необхідність впровадження в Україні
ТВ Ковальова, ВМ Бровко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 125-128, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20