Підписатись
Володимир Стеценко ( Stetsenko Volodymyr)
Володимир Стеценко ( Stetsenko Volodymyr)
Poltava University of Economics and Trade
Підтверджена електронна адреса в puet.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-економічна сутність маркетингових комунікацій підприємств
ВВ Стеценко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 213-217, 2013
162013
Зовнішня реклама як сучасний засіб комунікацій міста
ВВ Стеценко
Інноваційна економіка, 155-158, 2014
92014
Управління маркетинговими комунікаціями підприємств на сучасному етапі розвитку економіки
НІ Яловега, ВВ Стеценко
ПУЕТ, 2017
72017
Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації: монографія
СС Ніколенко, ВВ Стеценко
Полтава: ПУЕТ, 2014
62014
Удосконалення маркетингових комунікаційних стратегій підприємств споживчої кооперації України
ВВ Стеценко
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 184-189, 2011
62011
Ефективний рекрутинг в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємств
Л Рудич, В Стеценко, В Шаповалов
Наука і техніка сьогодні, 2022
22022
The impact of globalization on the development of tourism management
Y Karpenko, V Stetsenko
change 7, 309-311, 2018
22018
Життєздатність тіньової економіки в умовах інституційної трансформації господарського механізму
ВВ Похилюк, КС Дзеверіна, ВВ Стеценко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2017
22017
Інноваційні інструменти антикризового менеджменту на підприємстві в умовах війни
Л Бурдонос, В Виноградня, В Стеценко
Наукові інновації та передові технології, 2023
12023
Безеквівалентна лексика: проблеми відтворення
ЄК Олійник, ВВ Стеценко
Полтава: ПУЕТ, 2020
12020
Напрями нарощування боргової безпеки України–
ВВ Стеценко, СМ Плетенецька
Матеріали міжнародної конференції «Держава, регіони, підриємництво, 359-363, 2019
12019
Конкурентні переваги вищого навчального закладу: сучасний зміст
ВВ Стеценко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2015
12015
Діагностика конкурентоспроможності маркетингових комунікацій організацій споживчої кооперації України
ВВ Стеценко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 88-92, 2013
12013
Стратегічні методи антикризового управління підприємством в умовах війни
Л Бурдонос, В Виноградня, В Стеценко
Наукові інновації та передові технології, 2023
2023
Структурно-семантичні характеристики термінологічної лексики в художньому творі та особливості її перекладу (на матеріалі роману Джона Грішема «Фірма»)
ВЛ Іщенко, СО Горбуньова, ВВ Стеценко
ЛІНГВІСТИКА, 121–132-121–132, 2023
2023
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПІСЛЯВОЄННІ ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ
Л Рудич, В Стеценко
Наука і техніка сьогодні, 2023
2023
LABOR MOTIVATION FOR LIFE QUALITY INCREASING
V Stetsenko, Y Verbovyi
Рекомендовано до друку вченою радою Хмельницького кооперативного торговельно …, 2023
2023
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕМОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ НАСЕЛЕННЯ
В Шаповалов, Л Рудич, В Стеценко, О Тужилкіна, А Костишина
Видавнича група «Наукові перспективи», 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ ГАЛУЗІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
ВВ Стеценко, ЯІ Ковтун
The 11 th International scientific and practical conference “Eurasian …, 2022
2022
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО СЕКТОРА
В Шаповалов, Л Рудич, В Стеценко
Наука і техніка сьогодні, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20