Володимир Стеценко ( Stetsenko Volodymyr)
Володимир Стеценко ( Stetsenko Volodymyr)
Poltava University of Economics and Trade
Підтверджена електронна адреса в puet.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації: монографія
СС Ніколенко, ВВ Стеценко
Полтава: ПУЕТ, 2014
62014
Соціально-економічна сутність маркетингових комунікацій підприємств
ВВ Стеценко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
52013
Удосконалення маркетингових комунікаційних стратегій підприємств споживчої кооперації України
ВВ Стеценко
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 184-189, 2011
42011
Зовнішня реклама як сучасний засіб комунікацій міста
ВВ Стеценко
Інноваційна економіка, 155-158, 2014
32014
Управління маркетинговими комунікаціями підприємств на сучасному етапі розвитку економіки
НІ Яловега, ВВ Стеценко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2017
12017
Життєздатність тіньової економіки в умовах інституційної трансформації господарського механізму
ВВ Похилюк, КС Дзеверіна, ВВ Стеценко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2017
12017
Безеквівалентна лексика: проблеми відтворення
ЄК Олійник, ВВ Стеценко
Полтава: ПУЕТ, 2020
2020
Cooperatives in IT sector: theoretical and practical aspects
ВВ Гончаренко, АО Пантелеймоненко, АА Пожар, ВВ Стеценко
2019
НАПРЯМИ НАРОЩУВАННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ВВ СТЕЦЕНКО, СМ ПЛЕТЕНЕЦЬКА
Рекомендованог до друку Вченою радою ВНЗ «Університету економіки та права …, 2019
2019
Psychological aspects of safety for enterprise activity
L Manina, V Stetsenko, A Salov
Превентивна безпека людини в сучасних умовах: матеріали Міжвузівського …, 2017
2017
Problems of environment hazard in Ukraine and abroad
ZM Gayvoronska, LI Manina, VV Stetsenko
Превентивна безпека людини в сучасних умовах: матеріали Міжвузівського …, 2017
2017
Economic aspects of pocessing technology improvement in food production
L Manina, V Stetsenko, O Salov
2017
Сontradictions of «tourist» metaphors and personality justification
ГП Скляр, ВВ Стеценко
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2016
2016
Теоретичні аспекти розвитку соціально-економічних систем України
ВВ Стеценко
ПУЕТ, 2016
2016
Diagnostics of marketing communications competitivenes at the organizations of consumer cooperatives in Ukraine.
ВВ Стеценко
2016
The complex system of marketing communications management in the enterprises.
ВВ Стеценко
2016
Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі
ТА Онипко, ВВ Стеценко, ОВ Манжура, НС Педченко, НМ Краус, ...
Вищий навчальний заклад Укоопспілки" Полтавський університет економіки і …, 2015
2015
Регіональні економічні системи та їх стійкість
ВВ Стеценко
Головний редактор, 77, 2015
2015
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ВВ Стеценко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 197-206, 2015
2015
Конкурентні переваги вищого навчального закладу: сучасний зміст
ВВ Стеценко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20