Мельниченко Олександр Анатолійович; Мельниченко Александр Анатольевич; Меlnychenko O.; Melnichenko O
Мельниченко Олександр Анатолійович; Мельниченко Александр Анатольевич; Меlnychenko O.; Melnichenko O
Харківський національний медичний університет (ХНМУ)
Verified email at knmu.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання: монографія
ОА Мельниченко
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 232, 2008
822008
Управління структурними зрушеннями: підручник
ОА Мельниченко
Х.: Оберіг 300, 2013
372013
Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму
ОА Мельниченко
Державне будівництво, 2010-2, 2010
312010
Державна політика щодо підвищення рівня та якості життя населення: дис.… д.держ.упр.: спец. 25.00.02 “Механізми державного управління”
ОА Мельниченко
Запоріжжя, 2010
282010
Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія
ОА Мельниченко, ВО Шведун
НУЦЗУ, 2017
252017
Методи та засоби державного регулювання рівня та якості життя населення
ОА Мельниченко
Державне будівництво, 2007
192007
Подолання корупції як складова державної політики детінізації доходів чиновників
О Мельниченко
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./редкол. СМ Серьогін …, 2005
182005
Економічна безпека як складова національної безпеки
ОА Мельниченко
Молодий вчений., С. 1230–1233., 2015
162015
Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: соціально-економічні та державно-управлінські аспекти
ОА Мельниченко
Державне будівництво, 2011
152011
Механізми державного управління надзвичайними ситуаціями: сутність та складові
ОА Мельниченко
Державне будівництво, 2014
132014
Мінімальна заробітна плата як засіб державного регулювання трудових доходів населення
ОА Мельниченко, РМ Гулій
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2013
132013
Протидія рейдерству як складова державної політики щодо економічної безпеки
ОА Мельниченко, ВІ Пушкарьова
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр., 102-108, 2015
122015
Інноваційний розвиток національної економіки: виклики для держави, бізнесу та населення
ОА Мельниченко
Державне будівництво, 2012
122012
Концептуальні засади механізму державного регулювання рівня та якості життя населення
ОА Мельниченко
Актуальні проблеми державного управління, С. 318–327., 2007
112007
Антикризова політика держави: сутність та пріоритетні напрями
ОА Мельниченко
Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр., 17-24, 2015
92015
Інвестиційний клімат: сутність та напрямки покращання в Україні
ОА Мельниченко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2012
9*2012
Структурні зрушення в національній економіці як об’єкт та результат державної структурної політики
ОА Мельниченко
Публічне управління: теорія та практика, С. 131–135., 2012
92012
Освіта як чинник підвищення рівня добробуту населення
ОА Мельниченко
Публічне управління: теорія та практика, 2011
92011
АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ
ОА Мельниченко
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ …, 2015
7*2015
Пожежна безпека як об’єкт державного управління
ОА Мельниченко
Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Дніпропетр …, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20