Подписаться
Олександр Чинчик
Олександр Чинчик
Подільський державний аграрно-технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Sunflower (Helianthus annuus L.) productivity under the effect of plant growth regulator in the conditions of insufficient moisture
O Yeremenko, S Kalenska, S Kiurchev, A Rud, O Chynchyk, O Semenov
Traicon, 2017
162017
Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сої в умовах західного регіону України
ОМ Бахмат, ОС Чинчик
Корми і кормовиробництво, 103-108, 2010
102010
Агроекологічні аспекти адаптивної технології вирощування сої в Лісостепу Західному
ВФ Петриченко
Посібник українського хлібороба 2, 177-185, 2013
92013
Оптимізація сортової агротехніки вирощування сої за рахунок способу сівби та удобрення в умовах західного Лісостепу України
ОС Чинчик
Кам'янець-Подільський, 2008
72008
Вплив біологічної активності ґрунту на урожайність зерна сої залежно від способу сівби та інокуляції насіння в умовах західного Лісостепу України
ОМ Бахмат, ОС Чинчик
Бюлетень Інституту зернового господарства, 95-98, 2010
62010
Урожайність насіння сої залежно від сорту і системи удобрення
ОМ Бахмат, ОС Чинчик
Редакційна колегія, 103, 2005
62005
Вплив обробки насіння біопрепаратами на показники структури урожаю та урожайність сортів гороху
ОС Чинчик
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
52016
Особливості формування показників фотосинтетичної продуктивності квасолі звичайної під впливом екограну і мінеральних добрив
ОС Чинчик
Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 88-92, 2014
52014
Вплив системи удобрення та способів основного обробітку ґрунту на формування структури рослин сортів гороху
ОС Чинчик
Корми і кормовиробництво, 123-127, 2013
52013
Вдосконалення технології вирощування сої на зерно в умовах Західного Лісостепу України. Збірник наукових праць Вінницького ДАУ
ОМ Бахмат, ОС Чинчик
Збірник наукових праць ВДАУ, 11-18, 2009
52009
Вплив способів удобрення на формування структури та врожайності сої (Glycine max (L.) Merr.) в умовах Лісостепу Західного
OS Chynchyk
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 35-41, 2016
42016
Вплив обробки насіння біопрепаратами на тривалість вегетаційного періоду та урожайність сортів гороху
ОС Чинчик
Корми і кормовиробництво, 74-77, 2015
32015
Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту. Тести і завдання для самостійної підготовки
ПД Плахтій, ОО Безкопильний, ВМ Марчук
32014
Формирование элементов продуктивности фасоли обыкновенной в условиях западной лесостепи Украины
АС Чинчик
Молочнохозяйственный вестник, 43-48, 2014
32014
Продуктивність сої залежно від удобрення, добору сортів та способів основного обробітку ґрунту в умовах південної частини Лісостепу західного
ОС Чинчик
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2013
32013
Продуктивність сортів сої залежно від використання мінеральних та органо-мінеральних добрив
ОМ Бахмат, ОС Чинчик
Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету, 193-196, 2008
32008
Подільський державний аграрно-технічний університет
М Бахмат
Кам’янець-Подільський, 73, 2005
32005
Тривалість вегетаційного періоду та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від сортових особливостей та удобрення
ОС Чинчик
Корми і кормовиробництво, 133-137, 2016
22016
Особливості вирощування гороху посівного в умовах Правобережного Лісостепу України
МІ Бахмат, ОС Чинчик
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
12018
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМБІОТИЧНОЇ АЗОТФІКСАЦІЇ В АГРОЦЕНОЗАХ СОРТІВ СОЇ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ МІНЕРАЛЬНОГОЖИВЛЕННЯ
ОС Чинчик
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 1 (26), 202-209, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20