Хайдарі Наталія Ігорівна
Хайдарі Наталія Ігорівна
Verified email at nau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Поняття перекладацьких трансформацій та проблема їх класифікації
ТВ Журавель, НІ Хайдарі
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 148-150, 2015
62015
Віртуальне освітнє середовище як засіб формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій у студентів немовних спеціальностей
ТВ Журавель, НІ Хайдарі
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (78), 208-212, 2017
22017
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ БРИТАНСЬКИХ ЕЛІТНИХ ШКІЛ-ПАНСІОНІВ «ПУБЛІК СКУЛЗ»(«PUBLIC SCHOOLS»)
НІ Хайдарі
Sciences of Europe.–Прага, Чехія: 2017.–18 (18), Vol 3, 2017
22017
Школа-пансіон Рагбі (Rugby School)–заклад елітної приватної освіти у Великобританії
НІ Хайдарі
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2017
22017
Особливості фізичного виховання у паблік скулз–елітних школах-пансіонах Великої Британії
НІ Хайдарі
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
22017
Виховний феномен приватних шкіл-пансіонів Великобританії
Н Хайдарі
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 221-230, 2017
22017
Релігійне виховання в елітних школах-пансіонах «паблік скулз» Великої Британії
НІ Хайдарі
Південна фундація педагогіки, 2017. С. 99–101., 2017
22017
СИМОВЛІКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ У ПРИВАТНИХ ШКОЛАХ-ПАНСІОНАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
НІ Хайдарі
Південна фундація педагогіки, 2017. С. 71–74., 2017
22017
Приватна освіта як основа діяльності елітних навчальних закладів в Україні
НІ Хайдарі
Херсон: Гельветика, 2017. С. 29–32., 2017
22017
Виховні традиції приватних шкіл-пансіонів Великої Британії
НІ Хайдарі
Sandomierz, Humanities and Natural Sciences University, 2017. C. 30–34., 2017
22017
Приватна освіта в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку
НІ Хайдарі
Київська наукова організація педагогіки та психології, 2017
22017
Коледж Ітон (Eton College) як одна з найвідоміших елітних приватних шкіл-пансіонів Великої Британії
НІ Хайдарі
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (73), 47-51, 2016
22016
Виховні традиції та інновації в елітних школах-пансіонах Великої Британії
НІ Хайдарі
ТА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ, 123, 2016
22016
ЕЛІТНА ОСВІТА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: НА ПРИКЛАДІ ШКОЛИ-ПАНСІОНУ РАГБІ (RUGBY SCHOOL)
НІ Хайдарі
1. Хайдарі НІ Елітна освіта у Великій Британії: на прикладі школи-пансіону …, 2016
22016
Позааудиторна робота як складова шкільної субкультури елітних шкіл-пансіонів «паблік скулз» Великої Британії
НІ Хайдарі
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 45, 0
2
ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В ЕЛІТНИХ ШКОЛАХ-ПАНСІОНАХ «ПАБЛІК СКУЛЗ» ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
НІ Хайдарі
Контактна інформація організаційного комітету конференції, 58, 0
2
Цілі та особливості проектного навчання в закладі вищої освіти
АВ Гарбуз, НІ Хайдарі
Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура, 52-54, 2020
12020
Організація виховання в елітних школах-пансіонах у Великій Британії на прикладі" Паблік скулз"(кінець ХХ-початок ХХІ століття)
НІ Хайдарі
Хмельницький: Вид. від. ХГПА, 2018
12018
Проблема розпізнання та виокремлення фразеологізмів у тексті
НІ Хайдарі
Видавничий дім" Гельветика", 2018
12018
Проблема выделения фразеологизмов в тексте и их перевода на украинский язык
НИ Хайдари
Минск: БГУ, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20