Подписаться
Борис Володимирович Буркинський; Борис Владимирович Буркинский; Burkynskyi Borys
Борис Володимирович Буркинський; Борис Владимирович Буркинский; Burkynskyi Borys
Державна установа "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономико-экологические основы регионал'ного природопол'зования и развития
БВ Буркинский, ВН Степанов, СК Харичков
Feniks, 2005
2672005
Природопользование: основы экономико-экологической теории
БВ Буркинский, ВН Степанов, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины 350, 3, 1999
2211999
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, СГ Бабенко, ЯБ Базилюк, БВ Буркинський
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1472004
Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні
БВ Буркинський, ТП Галушкіна, ВЄ Реутов
Одеса: ІПРЕЕД НАН України 348, 2011
1212011
Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону
БВ Буркинський, ЄВ Лазарева
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007
1202007
Екологічно чисте виробництво: наукові засади впровадження та розвитку
Б Буркинський
Вісник національної академії наук України, 11-17, 2006
992006
Экологизация политики регионального развития
БВ Буркинский, НГ Ковалева
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002
762002
Еколого-економічні орієнтири стратегії сталого розвитку України
БВ Буркинський, ВМ Степанов, СК Харічков
Київ: БМТ, 81-92, 1998
521998
Методологічні аспекти розробки і оцінки стратегій розвитку промислового комплексу регіону: Монографія
БВ Буркинський, МА Коваленко
Херсон: Олді-плюс, 2008
492008
Конкурентоспособность продукции и предприятия
БВ Буркинский, ЕВ Лазарева, ИН Агеева
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002
492002
Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка
БВ Буркинський, ВФ Горячук
Економіка України, 67-81, 2013
482013
Активизация инвестиционной деятельности в регионе
БВ Буркинский, ЕВ Молина
О.: ИПРЭЭИ НАНУ, 2003
482003
Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств: теоретичний огляд
ЮС Шипуліна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 128-140, 2012
462012
Инвестирование природоохранной деятельности
БВ Буркинский, ВГ Ковалев, НГ Ковалева, СН Колонтай, ЕП Павленко, ...
Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН …, 2002
462002
SDGs and the ability to manage change within the European green deal: The case of Ukraine
H Shevchenko, M Petrushenko, B Burkynskyi, N Khumarova
Problems and Perspectives in Management 19 (1), 53, 2021
452021
Methodology of analysis of the influence of the economic policy of the state on the environment
N Andryeyeva, O Nikishyna, B Burkynskyi, N Khumarova, O Laiko, ...
Insights into Regional Development 3 (2), 198-212, 2021
442021
Ефективність використання трудового потенціалу: теорія і практика
БВ Буркинський, ВМ Нижник, МВ Ніколайчук
Хмельницький національний університет, 2009
442009
Экономические проблемы природопользования
БВ Буркинский, НГ Ковалева
К.: Наукова думка, 143, 1995
431995
Stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004–2015 roky)«Shliakhom Yevropeiskoi intehratsii»[The Strategy of Economic and Social Development of Ukraine (2004 …
AS Halchynskyi, VM Heiets, SH Babenko, YB Bazyliuk, BV Burkynskyi, ...
Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy, 2004
372004
Экономическая оценка конкурентоспособности
БВ Буркинский, АА Стрелец
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1998
361998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20