Лариса Коваленко /Larisa Kovalenko
Лариса Коваленко /Larisa Kovalenko
Чернігівський національний технологічний університет, кафедра фінансів, банківської справи та
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент: навч. посіб.
ЛО Коваленко, ЛМ Ремньова
К.: Знання 485, 2005
5652005
Управління дебіторською заборгованістю підприємства: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, НМ Новікова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 275, 2005
952005
Управління бюджетними ресурсами регіону
ЛО Коваленко
Фінанси України, 51-54, 2002
202002
Облако свидетелей Христовых
Л Коваленко
Киев: Центр христианского сотрудничества, 2000
172000
Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві
ОБ Жихор, ЮС Балясна
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
122011
Ризики іпотечного кредитування в Україні
ЛО Коваленко, ОВ Середа
Економіка та держава, 33-35, 2007
122007
Проблеми та перспективи розвитку хлібопекарської промисловості
ЛО Коваленко, ТВ Міхєєнко
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2014
102014
Бюджетний менеджмент: навч. посіб.
ЛО Коваленко, СМ Зеленський, ММ Забаштанський
К.: Видавничий Дім “Слово, 2011
102011
Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток
ЛО Коваленко, ОВ Абакуменко
Актуальні проблеми економіки, 21, 2011
102011
Анализ влияния дорожных факторов и информационных характеристик на величину пропускной способности автомобильных дорог
АА Бражник, ЛА Коваленко
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2009
92009
Адміністрування ПДВ в системі фінансового менеджменту
ЛО Коваленко, ТВ Міхєєнко
Науковий вісник Полісся 2 (4 (8)), 293-302, 2016
82016
Диагностическое исследование элементов автомобильных дорог на участках дорожно-транспортных происшествий (дорожных условий), влияющих на безопасность дорожного движения …
ЮБ Суворов, ИМ Кикоть, МВ Хапатнюковский, ЛА Коваленко
Методическое пособие для экспертов, следователей и судей, М, 1990
71990
Удосконалення системи корпоративного управління у світлі нового законодавства: економіка та управління підприємствами
ЛО Коваленко
Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал/Національна …, 2010
62010
Облако свидетелей христовых для народов России в XIX-XX веках
Л Коваленко
Сакраменто.–274 с, 2006
62006
Фінансовий механізм макроекономіки: Навчальний посібник/Коваленко ЛО, Абакуменко ОВ, Голуб ВМ–2-ге вид., переоб. і доп
ЛО Коваленко
Чернігів: ЧДІЕУ, 2006
62006
Засади державно-церковних стосунків в контексті становлення українського віросповідного законодавства
Л Коваленко
Релігійна свобода, 137-140, 2002
62002
Роль бізнес-інкубаторів у активізації інноваційного розвитку країни
ОВ Абакуменко, ЛО Коваленко, НА Марченко
Науковий вісник Полісся, 52-60, 2015
5*2015
Бюджетний менеджмент
ЛО Коваленко
навч. посіб./ЛО Коваленко, СМ Зеленський, ММ Забаштанський.–К.: Видавничий …, 2011
52011
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник/Коваленко ЛО, Голуб ВМ, Абакуменко ОВ, Маргасова ВГ; під заг. редакцією Коваленко ЛО–К
ЛО Коваленко
Видавничий Дім «Слово, 2009
52009
Передумови формування національної інноваційної системи та стратегія її розвитку
ЛО Коваленко, ОВ Товстиженко
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20