Підписатись
Галія Інсафівна Чанишева, Галия Инсафовна Чанышева, Galia Insafovna Chanysheva
Галія Інсафівна Чанишева, Галия Инсафовна Чанышева, Galia Insafovna Chanysheva
Національний університет "Одеська юридична академія", соціально-правовий факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трудове право України: підручник
НБ Болотіна, ГІ Чанишева
К.: Вікар 725, 2003
5812003
Трудове право України
НБ Болотіна, ГІ Чанишева
К.: Вікар, 2003
1252003
Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: монографія
ГІ Чанишева
Одеса: Юридична література 328, 2001
1142001
Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання
ГІ Чанишева
Дис... док. юрид. наук./ГІ Чанишева/Одеська національна юридична академія–Одеса, 2001
812001
Трудове право України: пiдручник
НБ Болотiна, ГI Чанишева
592008
Правова держава
Ю Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 321-323, 1995
401995
Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України
Г Чанишева, НБ Болотіна
Право України, 13-19, 1999
291999
Види трудового договору за законодавством України: монографія
ГІ Чанишева, БА Римар
Одеса: Фенікс, 2011
282011
Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України
ГІ Чанишева
Право України, 80-86, 2000
282000
Декларація МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації: зміст і значення
ГІ Чанишева
Актуальні проблеми держави і права, 7-11, 2010
252010
Спеціалізована трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України
ГІ Чанишева
Вісник Вищої ради юстиції, 75-82, 2010
232010
Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах
ГІ Чанишева
Право України, 31-34, 2000
182000
Колективнi вiдносини у сферi працi: теоретичнi та практичнi проблеми правового регулювання
ГI Чанишева
172001
Право на об’єднання як колективне трудове право
Г Чанишева
Юридический вестник, 89-95, 2000
172000
Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин (окремі питання)
Г Чанишева, А Фадєєнко
Право України, 58-63, 1998
161998
Право на інформацію за трудовим законодавством України: монографія
ГІ Чанишева, РІ Чанишев
О.: Фенікс 193, 2012
152012
Вибрані праці
СВ Ківалов
О. Фенікс, 2011
142011
Трудове право України: підручник
ГІ Чанишева, НБ Болотіна
К.: Знання, 2000
142000
Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія
НМ Хуторян, ММ Шумило, МП Стадник
К.: Ін Юре, 2012
132012
Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України
ГІ Чанишева
Актуальні проблеми держави і права, 768-774, 2004
132004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20