Борис Сидорук
Борис Сидорук
к.е.н., старший науковий співробітник
Підтверджена електронна адреса в ternopilds.te.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
192015
Обґрунтування комплексу складових в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва
БО Сидорук, АП Сава
Інноваційна економіка, 139-145, 2013
82013
Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia vyrobnytstva ekobezpechnoi silskohospodarskoi produktsii.[Organizational and economic mechanism of ensuring of …
AP Sava, BO Sydoruk, OR Oliinyk, SV Dovhan
Ternopil, Ukraine: Krok 263, 2014
62014
Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів
БО Сидорук
ступеня к. е. н. зі спец. 08.00. 06–економіка природокористування та охорони …, 2008
52008
Особливості механізму застосування платежів за екосистемні послуги у галузі водокористування.-[електронний ресурс]
БО Сидорук
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/soc_gum/sre/2011_3/130. pdf, 2011
42011
The ways to improve the investment support in agricultural land use ecologization system
N Malevych, B Sydoruk, R Hevko
Modern Science, 2018
32018
Особливості дослідження впливу біоенергетичної галузі на забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та окремих аграрних формувань
БО Сидорук
Сталий розвиток економіки, 116-123, 2015
32015
Економіко-екологічна оцінка енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур
БО Сидорук
Агро Еліта [Електронний ресурс].-Режим доступу: agroprod. biz/2015/02/01 …, 0
3
Особливості проведення оцінки використання природно-ресурсного потенціалу агросфери на регіональному рівні
БО Сидорук, ОМ Довгань
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
22016
Напрями удосконалення економіко-екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії
Б Сидорук, О Довгань
Економічний дискурс, 61-71, 2016
22016
Забезпечення збалансованого використання водно-болотних угідь і торфовищ на засадах екосистемного підходу
БО Сидорук
Збалансоване природокористування, 16-21, 2016
22016
Організаційно-технологічні засади виробництва екобезпечної продукції сільського господарства
БО Сидорук, АП Сава, СВ Довгань
Сталий розвиток економіки, 94-101, 2014
22014
БІОЕНЕРГЕТИЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
Б Сидорук
Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2.(м …, 2014
22014
Обгрунтування комплексу фінансово-кредитних важелів в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва
АП Сава, БО Сидорук
Інноваційна економіка, 168-173, 2013
22013
Використання водних ресурсів: основні проблеми і напрями їх вирішення
БО Сидорук
Інноваційна економіка, 28, 2012
22012
Особливості сучасних методів рекламування інноваційних технологій
БО Сидорук
Інноваційна економіка, 13, 2009
22009
Перспективні напрямки наукового забезпечення трансферу інновацій в сільськогоспо-дарське виробництво Тернопільської області
БО Сидорук
Інноваційна економіка, 8, 2008
22008
Основні напрями удосконалення економічного механізму раціонального водокористування
БО Сидорук
Вісник національного університету водного господарства та …, 2006
22006
Управління земельними ресурсами сільських територій в умовах децентралізації
А Сава, Б Сидорук, Р Волошин
Економічний дискурс 1 (3), 24-36, 2019
12019
Формування управлінського інструментарію збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення
Б Сидорук
Економічний дискурс 1 (2), 54-64, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20