Підписатись
Борис Сидорук
Борис Сидорук
д.е.н., старший науковий співробітник
Підтверджена електронна адреса в ternopilds.te.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
242015
Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів
БО Сидорук
ступеня к. е. н. зі спец. 08.00. 06–економіка природокористування та охорони …, 2008
82008
Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia vyrobnytstva ekobezpechnoi silskohospodarskoi produktsii.[Organizational and economic mechanism of ensuring of …
AP Sava, BO Sydoruk, OR Oliinyk, SV Dovhan
Ternopil, Ukraine: Krok 263, 2014
72014
Обґрунтування комплексу складових в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва
БО Сидорук, АП Сава
Інноваційна економіка, 139-145, 2013
72013
Забезпечення збалансованого використання водно-болотних угідь і торфовищ на засадах екосистемного підходу
БО Сидорук
Збалансоване природокористування, 16-21, 2016
52016
Osoblyvosti formuvannia stratehichnykh rishen v systemi zbalansovanoho silskohospodarskoho zemlekorystuvannia [Features of formation of strategic decisions in the system of …
BO Sydoruk
Ekonomichnyi dyskurs, 116-122, 2018
42018
Features of the assessment of the use of natural resource potential of the agrosphere at the regional level
BO Sydoruk, OM Dovhan
Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho …, 2016
42016
Організаційноекономічний механізм забезпечення виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції: монографія
ОР Олійник, АП Сава, БО Сидорук, СВ Довгань
Тернопіль: Крок, 2014
42014
Konkurentospromozhnist ekolohichno bezpechnoi silskohospodarskoi produktsii v konteksti staloho rozvytku silskykh terytorii [Competitiveness of ecologically safe agricultural …
AP Sava, BO Sydoruk
Sustainable development of economics 1, 180-186, 2013
42013
Особливості механізму застосування платежів за екосистемні послуги у галузі водокористування.-[електронний ресурс]
БО Сидорук
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/soc_gum/sre/2011_3/130. pdf, 2011
42011
Особливості водокористування в аграрній галузі: проблеми і перспективи [Електронний ресурс]
Б Сидорук
Режим доступу: https://agroprod. biz/2016/04/29/osoblyvosti …, 0
4
Економіко-екологічна оцінка енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур
БО Сидорук
Агро Еліта [Електронний ресурс].-Режим доступу: agroprod. biz/2015/02/01 …, 0
4
Формування управлінського інструментарію збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення
Б Сидорук
Економічний дискурс, 54-64, 2019
32019
Zbalansovane vykorystannia zemelno-resursnoho potentsialu ahrarnykh formuvan [Balanced Use of Land and Resource Potential of Agricultural Formations]
BO Sydoruk
Ternopil: Krok, 2018
32018
Збалансоване використання земельно-ресурсного потенціалу аграрних формувань: монографія
БО Сидорук
Тернопіль: Крок, 2018
32018
The ways to improve the investment support in agricultural land use ecologization system
N Malevych, B Sydoruk, R Hevko
Modern Science, 2018
32018
Напрями удосконалення економіко-екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії
Б Сидорук, О Довгань
Економічний дискурс, 61-71, 2016
32016
Особливості дослідження впливу біоенергетичної галузі на забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та окремих аграрних формувань
БО Сидорук
Сталий розвиток економіки, 116-123, 2015
32015
Orhanizatsiino-tekhnolohichni zasady vyrobnytstva ekobezpechnoi produktsii silskoho hospodarstva [Organizational and technological bases of ecosafety production of agricultural …
BO Sydoruk, AP Sava, SV Dovhan
Sustainable development of economics, 2 (24), 94-101, 2014
32014
Конкурентоспроможність екологічно безпечної сільськогосподарської продукції в контексті сталого розвитку сільських територій
АП Сава, БО Сидорук
Сталий розвиток економіки, 180-186, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20