Вадим Щокін
Вадим Щокін
Криворізький національний університет
Verified email at knu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація самостійної роботи магістрантів та аспірантів засобами інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій
ВП Щокін, ВВ Ткачук
Видавництво Львівської політехніки, 2012
142012
Адаптивне керування агломераційним комплексом на основі авторегресійних структур з регуляризацією: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.07
ВП Щокін
Криворізький національний університет, 2012
102012
Інтелектуальні системи керування: аналітичний синтез та методи дослідження
ВП Щокін
ФОП Чернявський Д.О., 2010
92010
Automatization of agglomerative production on the base of application of Neuro-Fuzzy controlling systems of the bottom level
V Shchokin, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry, No6, 32-39, 2014
62014
Automation agglomeration production on based application neuro-fuzzy regulation of lower level
V Shchokin, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry, 32-39, 2014
42014
Метод нейронечіткого нормування електроспоживання рудозбагачувальними фабриками ГЗК
ВП Щокін
Східно-Європейський журнал передових технологій, 47-52, 2012
32012
Adaptive fuzzy systems on forel class taxonomy
ВП Щекин, СГ Черный, АС Бордюг
Программные продукты и системы, 2014
22014
Аналітичний синтез та метод дослідження інтелектуальних САК
ВП Щокін
22010
Оцінка ретроспективної глибини вектора стану нейромережевих і fuzzy емуляторів багатомірних (ND) систем
ВП Щокін
ЕЛЕКТРОінформ, 19-23, 2009
22009
Методологія синтезу інтелектуальних гібридних систем автоматичного управління технологічними процесами
БМЛ Щокін В.П., Чернякова С.М, Щокіна О.В
Академический вестник КрТО Международной Академии компьютерных наук и систем …, 2006
2*2006
Структурна та параметрична ідентифікація статистичної моделі розподілу швидкості вітру в міському середовищі
ОЮ Михайленко, НО Карабут, ВП Щокін, ОЄ Мельник, АС Кузьменко
Видавничий дім «Гельветика», 2019
12019
Теорія систем керування
ВІ Корнієнко, ОЮ Гусєв, ОВ Герасіна, ВП Щокін, ВП Щокин
Національний гірничий університет, 2017
12017
Метод оцінки максимального запізнення елементів фільтрованого входу нейроемуляторів з зовнішньою динамікою
ВП Щокін
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 164-171, 2008
12008
Технічний прогрес гірничорятувальної служби як фактор підвищення безпеки праці гірників
ВМ Рясний, ВП Щокін, ВП Щокин, ІА Євстратенко
Національний технічний університет" Дніпровська політехніка", 2019
2019
Педагогiка вищої та середньої школи. Вип. 51
АІ Атамась, АА Азарян, ВА Азарян, ЖІ Білик, ОВ Бондаренко, ББ Буяк, ...
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2018
2018
Augmented Reality in Education: Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018
АІ Атамась, АА Азарян, ВА Азарян, ЖІ Білик, ОВ Бондаренко, ББ Буяк, ...
CEUR-WS. org, 2018
2018
The Model of Use of Mobile Information and Communication Technologies in Learning Computer Sciences to Future Professionals in Engineering Pedagogy
ВВ Ткачук, ВП Щокін, ВВ Тронь
CEUR-WS. org, 2018
2018
АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗБУДЖЕННЯМ ТЯГОВОГО ГЕНЕРАТОРА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ВП ЩОКІН, ОВ ХРОМЕЙ
Вісник Криворізького національного університету, 2014
2014
Використання авторегресійних моделей з ковзним середнім для компенсації впливу запізнення об’єкту керування з перевіркою на асимптотичну стійкість
VP Shchokin, АS Kuzmenko
Гірничий Вісник, 2014
2014
THEORETICAL BASIS OF SYNTHESIS OF SYSTEMS OF ELIMINATION OF INTERFERENCE NOISE IN COMMUNICATION CHANNELS OF EMERGENCY CONTROL AUTOMATION OF POWER SYSTEMS
V Shchokin
Вісник Криворізького національного університету, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20