Світлана Фурдуй
Світлана Фурдуй
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене idgu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Компетентнісний підхід у вищій школі в Україні: розробка та впровадження ідей при підготовці фахівців соціономічної сфери
СБ Фурдуй
Херсон: Гельветика, 2017
72017
Роль фізичної культури в процесі соціалізації студентської молоді
СБ Фурдуй, ЯМ Ніфака
Видавничий дім" Гельветика", 2018
32018
Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі
СБ Фурдуй
Віддруковано в редакційно-видавничому відділі, 2009
32009
Соціальна робота: шляхи її реалізації в системі вищої освіти з обдарованою молоддю
ФС Борисівна
Соціальна робота в Україні: теорія і практика, -С. 102-111, 2016
1*2016
Своєрідність сучасних технологій соціально-педагогічної роботи у навчанні і вихованні учнівської молоді
С ФУРДУЙ
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–Вип, 139-145, 0
1
Особливості формування соціальної активності студентів університету
С Фурдуй
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, C. 187-194, 2019
2019
Волонтерство у соціальній роботі: вітчизняний досвід в контексті європейських традицій
С Фурдуй, СБ Фурдуй
Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019
2019
Становлення соціально активної особистості студента в умовах закладу вищої освіти
С Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Конструктивне соціальне партнерство в інклюзивній освіті: зарубіжний досвід
С Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Neet молодь в Україні та зарубежем: сучасні реалії та перспективи
С Фурдуй, Ж Нанівська
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Соціально-педагогічні умови ефективного фізичного розвитку студентської молоді у сфері дозвілля
С Фурдуй
Lviv, Ukraine: SPC “Sci-conf. com. ua”, 2019
2019
Соціальна адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти
СБ Фурдуй
New York: SLOVO\WORD, 2019
2019
Розвиток соціальної активності сучасного студенства як соціально-педагогічна проблема
С Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Модель процесу навчання англійської мови дітей з обмеженими можливостями із використанням дидактичної гри
СБ Фурдуй
Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019
2019
Практикум соціальної роботи. Методичні рекомендації для студентів спеціальності: 231 Соціальна робота
СБ Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
ФАНДРАЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ–ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
СБ Фурдуй
Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018
2018
Теорія та методика соціальної роботи в дитячих та молодіжних об’єднаннях
СБ Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018
2018
Своєрідність соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в процесі інклюзивного навчання
С Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018
2018
ФАНДРАЙЗИНГ–ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
СБ Фурдуй
Схвалено до друку Вченою радою факультету психології та соціальної роботи …, 2018
2018
Студентоцентроване навчання як перспективний елемент вищої освіти
СБ Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20