Світлана Фурдуй
Світлана Фурдуй
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене idgu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід у вищій школі в Україні: розробка та впровадження ідей при підготовці фахівців соціономічної сфери
СБ Фурдуй
Молодий вчений, 485-489, 2017
112017
Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі
СБ Фурдуй
Віддруковано в редакційно-видавничому відділі, 2009
52009
Роль фізичної культури в процесі соціалізації студентської молоді
СБ Фурдуй, ЯМ Ніфака
Молодий вчений, 395-399, 2018
42018
Студентоцентроване навчання як перспективний елемент вищої освіти
СБ Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017
12017
Соціальна робота: шляхи її реалізації в системі вищої освіти з обдарованою молоддю
ФС Борисівна
Соціальна робота в Україні: теорія і практика, -С. 102-111, 2016
12016
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ
СБ Фурдуй
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 14, 447-453, 2015
12015
Своєрідність сучасних технологій соціально-педагогічної роботи у навчанні і вихованні учнівської молоді
С ФУРДУЙ
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–Вип, 139-145, 0
1
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
СБ Фурдуй
BBK 91, 34, 2020
2020
ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
С Фурдуй, О Замашкіна
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 135-143, 2020
2020
Історичні аспекти формування ціннісного ставлення до людини в учнів шкіл-інтернатів спортивного спрямування
ЛВ Філоненко, СБ Фурдуй, БА Максимчук, ІІ Демченко, ЛМ Височан, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
Особливості формування соціальної активності студентів університету
С Фурдуй
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, C. 187-194, 2019
2019
РОЗДІЛ
С Фурдуй
Рецензенти: Рашидов Сейфулла Фейзулайович–доктор педагогічних наук, 7, 2019
2019
Особливості розвитку міжнародної академічної мобільності студентів
С Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Волонтерство у соціальній роботі: вітчизняний досвід в контексті європейських традицій
С Фурдуй, СБ Фурдуй
Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019
2019
Становлення соціально активної особистості студента в умовах закладу вищої освіти
С Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Конструктивне соціальне партнерство в інклюзивній освіті: зарубіжний досвід
С Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Neet молодь в Україні та зарубежем: сучасні реалії та перспективи
С Фурдуй, Ж Нанівська
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Соціально-педагогічні умови ефективного фізичного розвитку студентської молоді у сфері дозвілля
С Фурдуй
Lviv, Ukraine: SPC “Sci-conf. com. ua”, 2019
2019
Соціальна адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти
СБ Фурдуй
New York: SLOVO\WORD, 2019
2019
Розвиток соціальної активності сучасного студенства як соціально-педагогічна проблема
С Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20