Світлана Фурдуй
Світлана Фурдуй
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене idgu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід у вищій школі в Україні: розробка та впровадження ідей при підготовці фахівців соціономічної сфери
СБ Фурдуй
Херсон: Гельветика, 2017
162017
Historical aspects of forming the value attitude to human at pupils of boarding schools of sports direction
LV Filonenko, SB Furduy, BA Maksymchuk, II Demchenko, LM Vysochan, ...
Scientific Journal of MP Drahomanov National Pedagogical University 15, 107-112, 2020
62020
Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі
СБ Фурдуй
Віддруковано в редакційно-видавничому відділі, 2009
62009
Роль фізичної культури в процесі соціалізації студентської молоді
СБ Фурдуй, ЯМ Ніфака
Видавничий дім" Гельветика", 2018
52018
Self-development in the context of forming the future teacher’s pedagogical skills
ІА Максимчук, ОМ Сагач, ІІ Демченко, СБ Фурдуй, БА Максимчук, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
22020
Студентоцентроване навчання як перспективний елемент вищої освіти
СБ Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017
22017
Neet молодь в Україні та зарубежем: сучасні реалії та перспективи
С Фурдуй, Ж Нанівська
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
12019
Соціальна робота: шляхи її реалізації в системі вищої освіти з обдарованою молоддю
ФС Борисівна
Соціальна робота в Україні: теорія і практика, -С. 102-111, 2016
1*2016
Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери
ФС Борисівна
Науковий журнал «Молодий вчений», –С.437-440., 2016
1*2016
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ
СБ Фурдуй
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 14, 447-453, 2015
12015
Своєрідність сучасних технологій соціально-педагогічної роботи у навчанні і вихованні учнівської молоді
С ФУРДУЙ
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–Вип, 139-145, 0
1
Theoretical basis of the research of the problem of forming the value attitude in specialized institutions
ЛВ Філоненко, СБ Фурдуй, ІІ Демченко, ОД Замашкіна, НМ Зленко, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
2020
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
СБ Фурдуй
BBK 91, 34, 2020
2020
Теоретичні основи дослідження проблеми формування ціннісного ставлення в спецалізованих закладах
ЛВ Філоненко, ІІ Демченко, ВІ Прокопчук, ОД Замашкіна, НМ Зленко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
Саморозвиток у контексті формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя
ІА Максимчук, ОМ Сагач, ІІ Демченко, СБ Фурдуй, БА Максимчук, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
С Фурдуй, О Замашкіна
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 135-143, 2020
2020
Історичні аспекти формування ціннісного ставлення до людини в учнів шкіл-інтернатів спортивного спрямування
ЛВ Філоненко, СБ Фурдуй, БА Максимчук, ІІ Демченко, ЛМ Височан, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
Особливості формування соціальної активності студентів університету
С Фурдуй
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, C. 187-194, 2019
2019
РОЗДІЛ
С Фурдуй
Рецензенти: Рашидов Сейфулла Фейзулайович–доктор педагогічних наук, 7, 2019
2019
Особливості розвитку міжнародної академічної мобільності студентів
С Фурдуй
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20