Follow
Аліна Карапетян /Alina Karapetyan
Аліна Карапетян /Alina Karapetyan
Національний університет "Києво-Могилянська академія"/ National University of Kyiv Mohyla Academy
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Creating ESP-Based Language Learning Environment to Foster Critical Thinking Capabilities in Students’ Papers
K Alina O.
European Journal of Educational Research 9 (2), 717 - 728, 2020
262020
Удосконалення кадрово-мотиваційного механізму державного управління системою вищої освіти в Україні
АО Карапетян
Актуальні проблеми державного управління, 223-232, 2014
112014
Підвищення академічної мобільності як стратегічне завдання державної політики в сфері освіти
АО Карапетян
Аспекти публічного управління, 48-55, 2015
82015
Вдосконалення механізмів управління системою вищої освіти України в умовах Болонського процесу
АО Карапетян
ступеня канд. наук з державного управління наук: спец. 25.00. 02 «Механізми …, 2015
82015
Особливості навчання представників покоління Z у вищій школі
АО Карапетян
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 115-120, 2020
22020
Метод комунікативних завдань як інструмент особистісно орієнтованого навчання
АО Карапетян
Імідж сучасного педагога, 51-53, 2017
22017
Аналіз SWOT як інструмент оцінювання та розвитку “SOFT SKILLS” студентів немовних спеціальностей у процесі навчання іноземної мови
АО Карапетян
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Шляхи вдосконалення фінансового механізму державного управління системою вищої освіти України
АО Карапетян
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2014
12014
закони «Про освіту»[4],«Про вищу освіту»[3], а також розлогий документ «Національна
АО Карапетян
ББК 81.2 (3) Н 34 DOI випуску: 10.36550/2415-7988-2020-186-1 Наукові записки …, 2020
2020
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ШЛЯХ ДО ВИРІЕШННЯ ПРОБЛЕМ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
АО Карапетян
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 211-216, 2020
2020
Increasing academic mobility as a strategic task of the state governance politics in the educational area
AO Karapetyan
Public administration aspects, 2015
2015
Маркетинг освітніх послуг як інструмент державного стимулювання позабюджетного фінансування ВНЗ
АО Карапетян
Актуальні проблеми сучасної наукової думки, 329, 2014
2014
Факторы внедрения положений Болонской декларации в систему высшего образования Украины
АО Карапетян
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління, 255-263, 2013
2013
Специфіка фінансування галузі вищої освіти в контексті функціонування механізму державного управління: стан, проблеми, перспективи
А Карапетян
Актуальні проблеми державного управління, 64-67, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14