Кафедра фізиного виховання для природничих факультетів
Кафедра фізиного виховання для природничих факультетів
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)
ОО Цибанюк
Цибанюк ОО–Івано‐Франківськ, 2008
182008
Основні напрями та принципи оздоровчої фізичної культури
НА Павлова, О Зендик
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 110 …, 2008
92008
Аеробіка: методичні вказівки до проведення занять з танцювальної аеробіки зі студентками І–ІІ курсів вищих навчальних закладів.
ОА Череповська, ТВ Палагнюк
Львів: Вид. НУЛП, 2006
72006
Діяльність американського альянсу здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації й танців крізь призму часу
С Мединський
Physical education, sports and health culture in modern society, 35-38, 2012
62012
Технологія навчання фахівців галузі фізичної культури у вищих навчальних закладах в умовах інтеграції до європейського освітнього простору (на прикладі Чернівецького …
С Мединський
62008
Модель сучасного фахівця фізичної культури й спорту як основа його професійної підготовки у вищих навчальних закладах
СВ Мединський
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
52010
Інтереси і портеби молоді у сфері проведення культурно-спортивних заходів
Є Приступа, Т Палагнюк
51999
Проблема професійного саморозвитку вчителя фізичної культури у педагогічній теорії і практиці
ЮА Курнишев
ScienceRise 1 (5 (18)), 32-36, 2016
32016
Особливості нормативно-правового регулювання системи фізичного виховання Румунії
ОО Цибанюк
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2016
32016
Оцінка стану здоров'я, фізичного розвитку та рівня фізичної підготовки студентів першокурсників
О Зендик, Н Павлова
32007
Перспективи забезпечення та розвитку фізичної культури і спорту серед дорослого населення України
С Мединський
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 116-118, 2006
32006
Планування та організація туристичної діяльності дошкільника в умовах сучасного закладу освіти Електронний ресурс О. Цибанюк
О Цибанюк
Режим доступу http www. nbuv. gov. ua portal soc gum Fkszn …, 0
3
Організаційна структура управління системою фізичного виховання школярів Буковини (ІІ половинa ХІХ–початoк ХХ ст.)
ОО Цибанюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 268-272, 2014
22014
Структура підготовки фахівців із фізичного виховання у США в аналогії з Україною
С Мединський
Нова педагогічна думка, 158-161, 2013
22013
Проблеми професійного саморозвитку сучасного вчителя фізичної культури
Ю Курнишев
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 221-226, 2012
22012
Самостійні заняття як один із засобів покращення рівня фізичної підготовленості студенток
ОА Череповська, ЄЧ Дмитро, ТВ Палагнюк
Physical education, sport and health culture in modern society, 258-260, 2012
22012
Студентський спорт в США (на прикладі університету центрального Аранзасу)
С Мединський
Спортивний вісник Придніпров'я, 110-113, 2009
22009
Дослідницька діяльність учителя фізичного виховання як показник його професіоналізму
М Гончерюк
Physical education, sport and health culture in modern society 1, 155-158, 2008
22008
Вплив масових спортивних заходів на формування особистості молодої людини
Т Палагнюк
Physical education, sports and health culture in modern society 1, 97-99, 2008
22008
Особливості впровадження кредитно-модульної програми з курсу “Підвищення спортивної майстерності” для студентів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична …
СВ Мединський, ЮЮ Мосейчук
Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка.–Вип 35, 253-258, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20