Лейла Султанова
Лейла Султанова
Институт педагогического образования и образования взрослых НАПН Украины
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Формування готовності студентів психолого-педагогічних факультетів до науково-дослідної діяльності
ЛЮ Султанова
Програма та метод. рек. до спецкурсу" Основи науково-дослідної діяльності …, 2007
242007
Теоретичні засади педагогічної аксіології в системі підготовки майбутнього педагога/Лейла Юріївна Султанова
ЛЮ Султанова
Аксіологічний підхід–основа формування цілісної особистості майбутнього …, 2010
72010
Особливості професійної підготовки педагога в контексті Болонського процесу
ЛЮ Султанова
Наук. вісн. Чернів. у-ту: педагогіка та психологія.: зб. наук. пр.–Чернівці …, 2006
32006
Обгрунтування вибору методу моделювання у дослідженні процесу розвитку полікультурної компетентності майбутніх викладачів
Л Султанова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 169-174, 2016
22016
Origin and Development of Multicultural Education in the USA
L Sultanova
Comparative Professional Pedagogy 6 (2), 49-53, 2016
12016
Технологія полікультурної освіти: теоретичний аспект
ЛЮ Султанова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 167-175, 2013
12013
Особливості розвитку національної системи вищої освіти/Лейла Султанова
Л Султанова
Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір.–К, 317-325, 2008
12008
Методи і прийоми організації полікультурної освіти майбутнього викладача
Л Султанова
Естетика і етика педагогічної дії, 126-137, 2017
2017
Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього (І Міжнародна науково-практична конференція, 30-31 березня 2017 р., м. Київ)
ОА Лавріненко, ЛЮ Султанова
2017
The development of policultural education in Western European countries
L Sultanova
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (79), 312-322, 2017
2017
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ
Л Султанова
Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Інституту педагогічної освіти і …, 2017
2017
Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи: Програма ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича …
ОВ Аніщенко, НМ Авшенюк, ОВ Баніт, ОВ Василенко, МП Вовк, ...
ІПООД НАПН України, 2017
2017
Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів: монографія
ТВК Г.І. Сотська, С.О.Соломаха, Н.С. Гомеля, М.П. Вовк, Ю.В. Грищенко, Н.О ...
2016
ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ НА РОЗВИТОК ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ
Л Султанова
2016
Соціально-культурні передумови виникнення полікультуної освіти
ЛЮ Султанова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2016
2016
Університет як провідний соціальний інститут в історії розвитку університетської освіти
Л Султанова
Гірська школа Українських Карпат, 79-83, 2016
2016
Визначення поняття майбутній викладач згідно з українським законодавством в галузі вищої освіти
ЛЮ Султанова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
2016
Освіта як соціокультурний феномен
ЛЮ Султанова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2015
2015
УНІВЕРСИТЕТ ЯК ПРОВІДНИЙ ТИП СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЛЮ Султанова
НАУКОВI ЗАПИСКИ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 117, 2015
2015
Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога
ЛЮ Султанова, ЛО Хомич, ТО Шахрай
Імекс-ЛТД, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20