Світлана Миколаївна Коваленко
Світлана Миколаївна Коваленко
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ФІСФ
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Тенденцї розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ - початок ХХІ століття) автореферат дисертації
СМ Коваленко
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2005
352005
Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ–початок ХХІ ст.)
СМ Коваленко
Житомир (Kovalenko, SM (2005) Trends in the development of adult education …, 2005
352005
Неформальна освіта дорослих: досвід організації та перспективи реалізації в Україні
СМ Коваленко
Педагогічні науки, С. 30–38., 2008
72008
Особливості державного регулювання та реформування вищої освіти дорослих в Англії на сучасному етапі
СМ Коваленко
Педагогічні науки. Зб. наук. пр., 2004
22004
ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ (З БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ)
СМ КОВАЛЕНКО, ММ ЧИКАЛОВА
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2019
2019
Андрагогічні принципи у поглядах британських теоретиків освіти (ретроспективний аналіз)
СМ Коваленко
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2017
2017
ГЕРОНТОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР СУСПІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
СМ КОВАЛЕНКО
Рекомендовано до друку Вченою радою Мукачівського державного університету …, 2017
2017
ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ В ПРАКТИКЕ БРИТАНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
СМ Коваленко
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ …, 2017
2017
Формування професійної компетентності андрагогів у системі підготовки педагогічних кадрів Великої Британії
СМ Коваленко
Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності …, 2017
2017
Концепт «освіта дорослих» у педагогічних поглядах Пітера Джарвіса
СМ Коваленко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2017
2017
Реалізація концепції неформальної освіти дорослих: британський досвід
СМ Коваленко
Культура і традиції в сучасному світі: збірник наукових праць, 162-165, 2017
2017
Применение рыночных принципов к системе образования взрослых: британский опыт
СМ Коваленко
Материалы международной научно-практической онлайн конференции «Модернизация …, 2017
2017
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з аудіювання: для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання факультетів іноземних мов педагогічних університетів
СМ Коваленко
Суми: ФОП Цьома С.П., 2017
2017
До проблеми функціональної неграмотності дорослого населення: шляхи подолання з досвіду Великої Британії
СМ Коваленко
Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІІ …, 2016
2016
Впровадження дистанційних технологій у післядипломній освіті Великої Британії
СМ Коваленко
Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє: збірник науково …, 2016
2016
Современная модель управления образованием взрослых в Англии
СМ Коваленко
Халқ таълими (Народное образование): научно-методический журнал Министерства …, 2016
2016
Технологія проведення інтерактивних лекцій на основі кейс-методу (з досвіду Великої Британії) /
СМ Коваленко
Сучасні підходи до викладання та дослідження іноземних мов та зарубіжної …, 2015
2015
Формування англомовної граматичної компетентності засобами віршованих матеріалів
СМ Коваленко, Грабина, Аліна Олександрівна
Етнічна свідомість та крос-культурна взаємодія: матеріали VI міжнародної …, 2015
2015
Використання віршованих матеріалів у формуванні англомовної граматичної компетентності в учнів 5-го класу середньої загальноосвітньої школи
КСМ Грабина Аліна Олександрівна
Філологічні витоки: Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної студентської …, 2015
2015
Ґенеза явища освіти дорослих в Англії: ретроспективний огляд
СМ Коваленко
Сучасна іншомовна освіта в Україні, 116-119, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20