Кафедра вокально-хорової підготовки
Кафедра вокально-хорової підготовки
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування комунікативних умінь майбутніх учителів музики в процесі фахової вокально-хорової підготовки: дис.... кандидата пед. наук: 13.00. 04
ЛП Василевська-Скупа
Вінниця, 2007
192007
Формування професійної компетентності вчителя
МВ Елькін
Х.: Вид. група «Основа, 2013
13*2013
Розвиток змісту музично-фольклористичних дисциплін у системі вищої музичної освіти України (20-ті р. ХХ ст.–поч. ХХІ ст.)
ТВ Карпінська
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 “Теорія та історія педагогіки”, 2006
92006
Формування естетичної культури студентів педагогічних університетів у позааудиторній художній діяльності
ІС Сідорова
Дисертація, Умань, УДПУ ім. П. Тичини, 2013
62013
Формування творчих умінь підлітків засобами музичного театру ляльок
ЛМ Онофрійчук
Учреждение Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2009
52009
Навчальний хор
ВІ Газінський, ТО Лозінська, КЛ Дабіжа
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів …, 2012
2*2012
Упровадження інноваційних технологій у систему вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
ЛП Василевська-Скупа, НЄ Кравцова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2016
12016
Удосконалення процесу фахової підготовки вчителів музичного мистецтва
ІБ Швець
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
12015
Естетична культура - невід’ємний компонент духовного світу особистості
ІС Сідорова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2008
12008
Емоційно-мотиваційний компонент у структурі естетичної культури студентів педагогічних університетів
ІС Сідорова
Науковий часопис Національно-го педагогічного університету ім. М.Драгоманова …, 2008
12008
Формування професійної готовності студентів до музично-творчої діяльності в шкільних фольклорних колективах
НЄ Кравцова
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 “Теорія та історія педагогіки”, 1994
11994
Особистісно-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
КЛ Дабіжа, НН Прушковська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Хорознавство
ТО Лозінська, ВІ Газінський
Навчально-методичний посібник для викладачів і студентів музичних …, 2016
2016
Музично-педагогічна спадщина Родіона Скалецького в контексті української музичної культури першої половини ХХ століття
ІБ Швець
Zbiуr artykułуw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej …, 2016
2016
Development of creativity of the future teacher of music in terms of vocational training in high school
ІБ Швець
Науковий журнал: Science and Education Studies, (January-June): Volume II …, 2016
2016
Педагогічні технології впровадження театрального мистецтва в процес професійної підготовки майбутнього вчителя
ІБ Швець
Edukacja, osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycie na rok 2015 : Сб. наукових …, 2016
2016
Проблеми педагогічної інтерпретації театрально-ігрової діяльності в системі вищої музично-педагогічної освіти
ІБ Швець
Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновація : Збірник матеріалів …, 2016
2016
Формування вокально-виконавської культури майбутнього педагога-музиканта як педагогічна проблема
ІБ Швець
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2016
2016
Український пісенний фольклор як чинник формування духовно-моральних якостей особистості
ЛО Остапчук
Проблеми освіти, 409-414, 2016
2016
Проблема інтеграції знань у процесі підготовки студентів до диригентсько-хорового виконавства
ОЛ Миколаївна
Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали V Міжнародної …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20