Самойленко Павло Васильович
Самойленко Павло Васильович
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті
ПВ Самойленко, ОВ Білоус
К.: Видавничий Дім „Слово”, 2013
112013
Формування професійно-методичних компетенцій бакалаврів хімії в педагогічному університеті
ПВ Самойленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2014
62014
Форми та засоби розвитку педагогічної компетентності у майбутніх учителів хімії
ПВ Самойленко, ОВ Білоус
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
62008
Формування моделі фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»–майбутнього вчителя хімії
ОВ Білоус, ПВ Самойленко
Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць, 2009
42009
Ситуаційні тести як засіб проектування діяльності майбутніх учителів хімії
ПВ Самойленко, ОВ Білоус
Науковий потенціал світу 2004: матеріали Першої Міжнародної науково …, 2004
42004
Компетентнісний підхід до професійно-педагогічної підготовки майбутніх магістрів хімії у процесі педагогічної практики в педагогічному університеті
ПВ Самойленко
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика …, 2016
12016
Дидактичні засоби підготовки магістра хімії у педагогічних вищих навчальних закладах
ТС Куратова, ІМ Курмакова, СВ Грузнова, ПВ Самойленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2014
12014
Ситуаційні тестові завдання як засіб діагностики професійно-педагогічних компетенцій студентів-магістрантів педагогічного університету
ПВ Самойленко, ОВ Білоус
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ Шевченка, 2009
12009
Особливості педагогічної практики майбутніх учителів природничих дисциплін на другому (магістерському) рівні вищої освіти
О Білоус, ПВ Самойленко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
2020
Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії студента у ході педагогічної практики
О Білоус, П Самойленко
Збірник наукових праць "Актуальні питання природничо-математичної освіти", 2020
2020
Науково–методичне забезпечення курсу «Методика розвʼязування задач з хімії» в умовах дистанційного навчання
ПВ Самойленко
Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: збірник …, 2020
2020
Визначальні етапи розвитку методичної хімічної науки: уроки на майбутнє
ПВ Самойленко
Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти: збірник наукових …, 2020
2020
Методика навчання хімії: навчально-методичний посібник
ПВ Самойленко
Чернігів: Десна Поліграф, 2020
2020
Навчальна програма з хімії для закладів загальної середньої освіти як засіб здійснення проблемного навчання бакалаврів освіти
ПВ Самойленко
ХІІ Менделєєвські читання: збірник наукових праць Міжнародної науково …, 2019
2019
Компетентнісний підхід до професійної підготовки бакалаврів освіти (хімія) в класичному унівеситеті.
ПВ Самойленко
Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти:збірник наук. праць1 …, 2019
2019
МЕТОДИКА РОЗВ′ ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ З ХІМІЇ
ІМ Курмакова, ПВ Самойленко, ОС Бондар, СВ Грузнова
2018
Підготовка учителів хімії освітнього ступеня магістр у контексті проблеми підвищення якості ос віти та європейської інтеграції
ІМ Курмакова, ПВ Самойленко, ОС Бондар
Scientific Letters of Academic Society of Michal Balndansky, 2017
2017
Дидактичні засоби підготовки магістра хімії у педагогічних вищих навчальних закладах
ПВ Самойленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2014
2014
Програмно-цільовий підхід в управлінні якістю професійно-методичної підготовки майбутніх учителів хімії в педагогічному університеті
ПВ Самойленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2013
2013
Средства диагностики качества психолого-педагогической подготовки магистров естественных наук (химия) в высшем педагогическом учебном заведении
ПВ Самойленко, ОВ Білоус
Актуальные проблемы химического и экологического образования: сборник …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20