Гонський Я.І.; Honskyi Y.I.
Гонський Я.І.; Honskyi Y.I.
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевчького
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біохімія людини
ЯІ Гонський
1702001
Вiковi особливостi порушення перекисного окислення лiпiдiв i активностi енергозабезпечувальних ферментiв при кадмiєвiй iнтоксикацiї
ЯI Гонський, СО Ястремська, БР Бойчук
Мед. хiмiя.–2001.–3, 16-19, 2001
152001
Іван Горбачевський у спогадах і листуваннях
Я Гонський
Укрмедкнига, 2004
142004
Біологічна хімія: лабораторний практикум
ЯІ Гонський
Тернопіль: Укрмедкнига, 2001
122001
Бiохiмiя людини: пiдручник
ЯI Гонський, ТП Максимчук, МI Калиновський
92002
Біохімія людини: підручник
Я Гонський, Т Максимчук
62019
Динаміка вмісту активних форм кисню і вільнорадикального окиснення ліпідів та білків у щурів, уражених хлоридом кадмію та кобальту
ЯІ Гонський, МВ Чорна
Мед. хімія 10 (1), 102-105, 2008
52008
Корекція порушень вільнорадикальних процесів у щурів з токсичним ураженням печінки за допомогою металокомплексів/Я. І. Гонський, РМ Кубант
ЯІ Гонський
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія" Медицина".–2001.–Вип 15, 6-10, 0
5
Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський, МІ Куліцька
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 182-185, 2012
22012
Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів на обмін білків в уражених білих щурів
ЯІ Гонський, ЄБ Дмухальська, МІ Куліцька
Медична хімія 13 (4), 2011
22011
Динаміка змін маркерів біоенергетичних процесів та цитолізу у щурів після ураження нітритом натрію на тлі тютюнової інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, ЯІ Гонський
Вісник проблем біології і медицини, 2017
12017
Effect of peptides on antioxidant system enzymes in rats with heavy metals, phosphoorganic pesticides intoxication
YB Dmukhalska, YI Honskyi
Medical and Clinical Chemistry, 22-27, 2016
12016
вплив ваЖких металів, фоСфорорганічних пеСтицидів і пептиду на активніСть ферментів глутатіонової СиСтеми
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський
Медична та клінічна хімія, 70-74, 2016
12016
Брати Іван та Антін Горбачевські
Я Гонський
Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка 1 …, 2004
12004
Вплив поєднаного введення нітритів та солей важких металів на стан захисних систем організму в експерименті
ЛЛ Головко, ЯІ Гонський, ІМ Кліщ
Вісник наукових досліджень, 122-124, 2004
12004
Застосування ентеросорбції з метою корекції порушень функціонального стану мітоходрій за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином
ЯІ Гонський, ІМ Кліщ, ЛО Кравчук
Вісник наукових досліджень, 100-102, 2001
12001
Динаміка перекисного окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків у щурів різного віку за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином
ЯІ Гонський, РМ Кубант, ІМ Кліщ, ММ Михалків, ЄБ Дмухальська
Вісник наукових досліджень, 104-106, 2001
12001
Вплив пептидів на активність ферментів антиоксидантної системи в щурів з інтоксикацією важкими металами, фосфорорганічними пестицидами
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський
Медична та клінічна хімія, 22-28, 2016
2016
The role of hypoxia and proton mechanism of parietal cells in the occurence of stress-induced and peptic ulcers
YI Honskyi, VV Hnativ, BO Pereviznyk, SR Pidruchna, IP Kuzmak, ...
Медична та клінічна хімія, 100-104, 2016
2016
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НП Саюк, АЄ Мудра, ЛМ Рубіна, СІ Яворська, ОІ Острівка, ММ Корда, ...
Medical education, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20