Гонський Я.І.; Honskyi Y.I.
Гонський Я.І.; Honskyi Y.I.
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевчького
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біохімія людини
ЯІ Гонський
1772001
Вiковi особливостi порушення перекисного окислення лiпiдiв i активностi енергозабезпечувальних ферментiв при кадмiєвiй iнтоксикацiї
ЯI Гонський, СО Ястремська, БР Бойчук
Мед. хiмiя.–2001.–3, 16-19, 2001
152001
Іван Горбачевський у спогадах і листуваннях
ЯІ Гонський
142004
Біологічна хімія: лабораторний практикум
ЯІ Гонський
Тернопіль: Укрмедкнига, 2001
122001
Бiохiмiя людини: пiдручник
ЯI Гонський, ТП Максимчук, МI Калиновський
112002
Біохімія людини: підручник
Я Гонський, Т Максимчук
62019
Динаміка вмісту активних форм кисню і вільнорадикального окиснення ліпідів та білків у щурів, уражених хлоридом кадмію та кобальту
ЯІ Гонський, МВ Чорна
Мед. хімія 10 (1), 102-105, 2008
62008
Корекція порушень вільнорадикальних процесів у щурів з токсичним ураженням печінки за допомогою металокомплексів/Я. І. Гонський, РМ Кубант
ЯІ Гонський
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія" Медицина".–2001.–Вип 15, 6-10, 0
5
Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів на обмін білків в уражених білих щурів
ЯІ Гонський, ЄБ Дмухальська, МІ Куліцька
Медична хімія 13 (4), 2011
32011
Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський, МІ Куліцька
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 182-185, 2012
22012
Динаміка перекисного окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків у щурів різного віку за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином
ЯІ Гонський, РМ Кубант, ІМ Кліщ, ММ Михалків, ЄБ Дмухальська
Вісник наукових досліджень, 104-106, 2001
22001
Динаміка змін маркерів біоенергетичних процесів та цитолізу у щурів після ураження нітритом натрію на тлі тютюнової інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, ЯІ Гонський
Вісник проблем біології і медицини, 2017
12017
Effect of peptides on antioxidant system enzymes in rats with heavy metals, phosphoorganic pesticides intoxication
YB Dmukhalska, YI Honskyi
Medical and Clinical Chemistry, 22-27, 2016
12016
вплив ваЖких металів, фоСфорорганічних пеСтицидів і пептиду на активніСть ферментів глутатіонової СиСтеми
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський
Медична та клінічна хімія, 70-74, 2016
12016
Брати Іван та Антін Горбачевські
Я Гонський
Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка 1 …, 2004
12004
Вплив поєднаного введення нітритів та солей важких металів на стан захисних систем організму в експерименті
ЛЛ Головко, ЯІ Гонський, ІМ Кліщ
Вісник наукових досліджень, 122-124, 2004
12004
Застосування ентеросорбції з метою корекції порушень функціонального стану мітоходрій за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином
ЯІ Гонський, ІМ Кліщ, ЛО Кравчук
Вісник наукових досліджень, 100-102, 2001
12001
Вплив пептидів на активність ферментів антиоксидантної системи в щурів з інтоксикацією важкими металами, фосфорорганічними пестицидами
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський
Медична та клінічна хімія, 22-28, 2016
2016
The role of hypoxia and proton mechanism of parietal cells in the occurence of stress-induced and peptic ulcers
YI Honskyi, VV Hnativ, BO Pereviznyk, SR Pidruchna, IP Kuzmak, ...
Медична та клінічна хімія, 100-104, 2016
2016
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НП Саюк, АЄ Мудра, ЛМ Рубіна, СІ Яворська, ОІ Острівка, ММ Корда, ...
Medical education, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20