Подписаться
Наталія Володимирівна Букалова / Nataliia Bukalova orcid. org / 0000-0003-4856-3040
Наталія Володимирівна Букалова / Nataliia Bukalova orcid. org / 0000-0003-4856-3040
Білоцерківський національний аграрний університет ( БНАУ ) / Bila Tserkva National Agrarian
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система вимог до технологій вирощування органічної продукції
ВІ Артиш
Економіка АПК,№ 5, 2011
172011
Some indices’ determination of raw and pasteurized cow milk by ukrainian manufacturers using unique express methods
N Bogatko, N Bukalova, V Lyasota, L Artemenko, L Bogatko, T Bakhur, ...
Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Nitra, Slovakia, 2019
122019
The risk-based control of the safety and quality of freshwater fish for sale in the agri-food market
V Liasota, N Bukalova, N Bohatko, N Grynevych, A Sliusarenko, ...
Association HACCP Consulting, 2023
112023
Features of introduction of the HACCP system on enterprises of Ukraine
T Prylipko, N Bukalova, V Lyasota
The potential of modern scienct. London 1, 49-60, 2019
112019
Ветеринарно-санітарна експертиза кормів, кормових добавок та сировини для їх виробництва» (для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина»)
НВ Букалова, ОА Богатко, Надія Михайлівна, Хіцька
К.: Аграрна освіта, 2010
102010
Методики контролювання показників безпечності та якості харчових продуктів тваринного та рослинного походження: Методичні рекомендації для слухачів ІПНКСВМ та магістрів ФВМ/[НМ …
НМ Богатко
Біла Церква:«Білоцерківдрук, 2017
82017
Якісні показники м’яса свиней миргородської породи та її помісей
ГО Бірта
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
8*2008
Tetiana
NM Bogatko, NV Bukalova, VP Lyasota, LP Artemenko, LM Bogatko
Bakhu,. Tatiana M. Prilipko, Inna V. Zabarna, Lubov B. Savchuk, Svetlana А …, 2019
72019
Development of practical measures and ways of their realization for control, management of dairy raw materials and dairy products in accordance with eu norms
T Prilipko, N Bukalova, N Bogatko
72019
Особливості впровадження системи НАССР на молокопереробних підприємствах України
НМ Богатко, ВВ Власенко, ЛМ Богатко, ВЗ Салата, ВІ Семанюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
72011
Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки
ІВ Яценко, НМ Богатко, НВ Букалова
Частина 1, 28-31, 0
7
Sanitary and hygienic assessment of milk of cerea l different producers in conformity with internationa l requirements
N Bogatko, V Lyasota, N Bukalova, L Artemenko, L Bogatko, V Salata, ...
Scientific Messenger of Lviv Nationa l University of Veterinary Medicine and …, 2018
62018
Peculiarities of implementing the HACCP system at meat, milk, and fish processing enterprises of Ukraine: a study guide
NM Bogatko, NV Bukalova, VV Sakhniuk
Bilotserkivdruk LLC. Bila Tserkva, 2016
62016
Эхинококкоз. Часть І. Возбудители, особенности эпизоотологии
ЛП Артеменко, АД Букалова, Наталия Владимировна, Небещук
Сучасна ветеринарна медицина., 48–52., 2013
62013
Деякі аспекти екологічної чистоти виробництва м’ясних продуктів та мінімізації в них шкідливих для здоров ‘я людини речовин
НВ Букалова
Екотрофологія. Сучасні проблеми. Матеріали І Міжнародної науково-практичної …, 2005
62005
Metodychnі vkazіvky (mіkrometod) shhodo vykorystannja іnfuzorii Tetrahіmena pіriformіs dlja toksyko-bіologіchnoi ocіnky sіl's' kogospodars' kyh produktіv ta vody
PV Mikitjuk, NV Bukalova, VІ Dzhmіl, OA Hіc'ka, OM Dzhmіl, ...
Bіla Cerkva (in Ukrainian), 2004
62004
Sanitary and hygienic control of cow’s milk production and its microbiological analysis
NV Bukalova, TM Prylypko, NM Bohatko, VP Liasota, VI Dzhmil, ...
Таuridа Scientific Herald. Series: Technical Sciences 3, 119-127, 2022
52022
Evaluation of quality and safety of milk on admission to molokokopererobne company from different entities
T Prilipko, N Bukalova
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
52016
Спосіб мікроструктурного виявлення бактерій у м’ясі забійних тварин, птиці та м’ясопродуктах. Патент України на корисну модель 109384, МПК G01N 33/12 (2006.01). № u 2016 01563 …
НМ Богатко, НВ Букалова, НІ Сахнюк
Бюл, 5, 2016
52016
Pidvyshchennia yakosti moloka ta produktyvnosti laktuiuchykh koriv na osnovi etolohichnykh pryntsypiv
NV Bukalova
Tvarynnytstvo Ukrainy, 15-18, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20