Follow
Єрмакович Ірина / Iryna Yermakovych/ Ермакович Ирина
Єрмакович Ірина / Iryna Yermakovych/ Ермакович Ирина
Volodymyr Dahl East Ukrainian University/Східноукраїнський національний університет імені
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Multi-tracing of recharge seasonality and contamination in groundwater: a tool for urban water resource management
Y Vystavna, SI Schmidt, D Diadin, PM Rossi, Y Vergeles, M Erostate, ...
Water research 161, 413-422, 2019
442019
Загрязнение муниципальных вод фармацевтическими препаратами и их производными
НН Самойленко, ИА Ермакович
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (10 (64)), 8-11, 2013
262013
Влияние фармацевтических препаратов и их производных на окружающую среду
НН Самойленко, ИА Ермакович
Вода и экология: проблемы и решения, 78-87, 2014
192014
Использование электрохимической деструкции для обезвреживания сточных вод лечебных учреждений
НН Самойленко, ИА Ермакович
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (10 (70)), 18-21, 2014
142014
Analysis of studies in the field of wastewater pollution by pharmaceutical contaminants
НМ Самойленко, ІА Єрмакович
Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», 101-106, 2014
82014
Зниження антропогенного впливу на водні об’єкти за рахунок проведення електрохімічної деструкції фармацевтичних речовин в стічних водах
ІА Єрмакович, НМ Самойленко, СО Смірнова
Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2015
62015
INTEGRATED METHOD FOR PLANNING WASTE MANAGEMENT BASED ON THE MATERIAL FLOW ANALYSIS AND LIFE CYCLE ASSESSMENT.
V Bendiuh, L Markina, N Matsai, I Kyrpychova, S Boichenko, S Priadko, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 121 (10), 2023
42023
Implementation of the method of electrochemical destruction during disposal of pharmaceutical glass waste
N Samoilenko, I Yermakovych, V Bairachnyi, A Baranova
ПП «Технологічний Центр», 2017
42017
Очистка стічних вод від фармацевтичних забруднювачів протизапальної та гормональної дії
НМ Самойленко, ІА Єрмакович
НТУУ «КПІ», 2015
42015
THE IMPLEMENTATION OF ELECTROCHEMICAL DESTRUCTION PROCESS FOR DECONTAMINATION OF WASTEWATERS OF MEDICAL ESTABLISHMENTS.
N Samoilenko, I Yermakovych
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (10), 2014
42014
Підвищення екологічної безпеки водних об’єктів запобіганням їх забруднення фармацевтичними препаратами
ІА Єрмакович, НМ Самойленко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 26-29, 2015
32015
Hospitals sewage treatment by method of electrochemical oxidation
N Samoilenko, I Yermakovych
Науковий вiсник будівництва, 183-186, 2015
32015
Зменшення негативного впливу на водні об'єкти фармацевтичних відходів зі скла
НМ Самойленко, АО Баранова, ІА Єрмакович
ТзОВ" Західно-український консалтинг центр", 2017
22017
ПІДГОТОВКА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВІДХОДІВ ЗІ СКЛА ДО УТИЛІЗАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
НМ Самойленко, АО Баранова, ІА Єрмакович
Науково-практичний журнал "Екологічні науки", 199-202, 2019
12019
Утворення фармацевтичних відходів у місті Харкові
НМ Самойленко, АО Баранова, ІА Єрмакович
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
12017
Water contamination of urban areas by pharmaceuticals
N Samoilenko, I Yermakovych, L Mårtensson
Белорусский государственный технологический университет; Vilnius Gediminas …, 2014
12014
Integrated method for planning waste management based on the material flow analysis and life cycle assessment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
I Yermakovych, B Kamarysta, N Matsai, L Markina, I Shkilniuk, ...
2023
Аналіз методів очистки стічних вод підприємств переробки молочної та м’ясної продукції
ОВ Тарасенко, ІА Єрмакович
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022
2022
Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія»(освітня …
СР Артемьев, МВ Сарапіна, ОВ Рибалова, ОВ Бригада, ...
ФОП О. Бровін, 2020
2020
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF PHARMACEUTICAL SUBSTANCES ON WATER BODIES AND CALCULATION OF THEIR CONCENTRATIONS ON THE EXAMPLE OF DICLOFENAC
I Yermakovych, K Shevchenko
Типографія НУЦЗУ, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20