Follow
V Lizunov /  ˳
V Lizunov / ˳
Verified email at imp.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Defect‐Pattern‐Induced Fingerprints in the Electron Density of States of Strained Graphene Layers: Diffraction and Simulation Methods
TM Radchenko, VA Tatarenko, VV Lizunov, VB Molodkin, IE Golentus, ...
physica status solidi (b) 256 (5), 1800406, 2019
162019
Osnovy Integralnoy Mnogoparametricheskoy Diffuznodinamicheskoy Difraktometrii
VB Molodkin, MV Kovalchuk, IM Karnaukhov, VE Storizhko, SV Lizunova, ...
Kabardino-Balkarskiy Universitet, Nalchik, 2013
152013
Osnovy Dinamicheskoy Vysokorazreshayushchey Difraktometrii Funktsionalnykh Materialov
VB Molodkin, MV Kovalchuk, IM Karnaukhov, VF Machulin, VE Storizhko, ...
Nalchik: Kabardino-Balkarskiy Universitet, 2013
112013
Influence of the adsorbed atoms of potassium on an energy spectrum of grapheme
SP Repetsky, IG Vyshyvana, SP Kruchinin, VB Molodkin, VV Lizunov
Metallofiz Noveishie Tekhnol 39, 1017-1022, 2017
92017
-
, , , , ,
, 575-588, 2014
9*2014
Aktualnye Voprosy Sovremennogo Estestvoznaniya
BV Sheludchenko, VB Molodkin, SV Lizunova, MV Kovalchuk, ...
Iss 12, 32, 2014
62014
, , , , , ...
, 2014
6*2014
Dynamical X‐ray diffractometry of the defect structure of garnet crystals
VM Pylypiv, TP Vladimirova, IM Fodchuk, BK Ostafiychuk, YM Kyslovskyy, ...
physica status solidi (a) 208 (11), 2558-2562, 2011
62011
Defect structure of high-resistivity CdTe: Cl crystals according to the data of high-resolution x-ray diffractometry
I Fodchuk, A Kuzmin, I Hutsuliak, M Solodkyi, V Dovganyuk, ...
Fourteenth International Conference on Correlation Optics 11369, 380-391, 2020
52020
Double-and triple-crystal X-ray diffractometry of microdefects in silicon
VB Molodkin, SI Olikhovskii, YM Kyslovskyy, EG Len, OV Reshetnyk, ...
Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics, 2010
5*2010
Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36
VV Lizunov, VB Molodkin, SV Lizunova, MG Tolmachyov, OS Skakunova, ...
42014
Electronic structure and spin transport in a Fe-Co alloy
SP Repetsky, EG Len, VV Lizunov
METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 28 (8), 989-995, 2006
42006
Dynamical effects in the integrated X-ray scattering intensity from imperfect crystals in Bragg diffraction geometry. II. Dynamical theory
VB Molodkin, SI Olikhovskii, SV Dmitriev, VV Lizunov
Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances 77 (5), 2021
32021
Dynamical theory of triple-crystal X-ray diffractometry and characterization of microdefects and strains in imperfect single crystals
VB Molodkin, SI Olikhovskii, EG Len, YM Kyslovskyy, OV Reshetnyk, ...
, 2016
32016
New Performance Capabilities of Integral Dynamical Diffractometry of Crystal Imperfections
VV Lizunov, VB Molodkin, SI Olikhovskii, SV Lizunova, NG Tolmachev, ...
Metallofiz. Noveishie Tekhnol 37, 265-279, 2015
32015
Electronic structure and magnetic domains in alloys with narrow energy bands
SP Repetsky, EG Len, VV Lizunov
METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 28 (11), 1471-1475, 2006
32006
Sposib Fazovoyi Rentgenografiyi Nekrystalichnogo Obyektu Dovilnykh Formy i Rozmiriv
BY Paton, VB Molodkin, IM Karnaukhov, IM Neklyudov, VE Storizhko, ...
Phase Roentgenography Method of Noncrystalline Object with Arbitrary Forms, 0
3
Martensitic α ″-Fe16N2-Type Phase of Non-Stoichiometric Composition: Current Status of Research and Microscopic Statistical-Thermodynamic Model
TM Radchenko, OS Gatsenko, VV Lizunov, VA Tatarenko
Prog. Phys. Met. 21 (4), 580-618, 2020
22020
Dynamical diffraction model for phase-contrast analyzer-based imaging
VB Molodkin, GO Velikhovskyi, SV Lizunova, VV Lizunov
Optics Communications 439, 1-7, 2019
22019
Dispersion effects of interconnection of the scattering pattern dependences on different diffraction conditions and huge intensification of these dependences and their
LN Skapa, VV Lizunov, VB Molodkin, EG Len, BV Sheludchenko, ...
Metallofiz. Noveishie Tekhnol 37, 1567, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20