V Lizunov /  ˳ /
V Lizunov / ˳ /
Verified email at imp.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Osnovy Integralnoy Mnogoparametricheskoy Diffuznodinamicheskoy Difraktometrii
VB Molodkin, MV Kovalchuk, IM Karnaukhov, VE Storizhko, SV Lizunova, ...
Kabardino-Balkarskiy Universitet, Nalchik, 2013
152013
Osnovy Dinamicheskoy Vysokorazreshayushchey Difraktometrii Funktsionalnykh Materialov
VB Molodkin, MV Kovalchuk, IM Karnaukhov, VF Machulin, VE Storizhko, ...
Nalchik: Kabardino-Balkarskiy Universitet, 2013
112013
Influence of the adsorbed atoms of potassium on an energy spectrum of grapheme
SP Repetsky, IG Vyshyvana, SP Kruchinin, VB Molodkin, VV Lizunov
Metallofiz Noveishie Tekhnol 39, 1017-1022, 2017
82017
Defect‐Pattern‐Induced Fingerprints in the Electron Density of States of Strained Graphene Layers: Diffraction and Simulation Methods
TM Radchenko, VA Tatarenko, VV Lizunov, VB Molodkin, IE Golentus, ...
physica status solidi (b) 256 (5), 1800406, 2019
72019
Aktualnye Voprosy Sovremennogo Estestvoznaniya
BV Sheludchenko, VB Molodkin, SV Lizunova, MV Kovalchuk, ...
Iss 12, 32, 2014
62014
, , , , , ...
, 2014
6*2014
-
, , , , ,
, 575-588, 2014
6*2014
Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36
VV Lizunov, VB Molodkin, SV Lizunova, MG Tolmachyov, OS Skakunova, ...
42014
Dynamical X‐ray diffractometry of the defect structure of garnet crystals
VM Pylypiv, TP Vladimirova, IM Fodchuk, BK Ostafiychuk, YM Kyslovskyy, ...
physica status solidi (a) 208 (11), 2558-2562, 2011
42011
Double-and triple-crystal X-ray diffractometry of microdefects in silicon
VB Molodkin, SI Olikhovskii, YM Kyslovskyy, EG Len, OV Reshetnyk, ...
Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics, 2010
4*2010
Electronic structure and spin transport in a Fe-Co alloy
SP Repetsky, EG Len, VV Lizunov
METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 28 (8), 989-995, 2006
42006
Electronic structure and magnetic domains in alloys with narrow energy bands
SP Repetsky, EG Len, VV Lizunov
METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 28 (11), 1471-1475, 2006
32006
Sposib Fazovoyi Rentgenografiyi Nekrystalichnogo Obyektu Dovilnykh Formy i Rozmiriv
BY Paton, VB Molodkin, IM Karnaukhov, IM Neklyudov, VE Storizhko, ...
Phase Roentgenography Method of Noncrystalline Object with Arbitrary Forms, 0
3
Dynamical diffraction model for phase-contrast analyzer-based imaging
VB Molodkin, GO Velikhovskyi, SV Lizunova, VV Lizunov
Optics Communications 439, 1-7, 2019
22019
Dynamical theory of triple-crystal X-ray diffractometry and characterization of microdefects and strains in imperfect single crystals
VB Molodkin, SI Olikhovskii, EG Len, YM Kyslovskyy, OV Reshetnyk, ...
, 2016
22016
, ˳ , . 31883
, 2008
22008
Energy spectrum of electrons and magnetic susceptibility of Fe-Co alloy
SP Repetsky, TS Len, VV Lizunov
METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 28 (9), 1143-1152, 2006
22006
Nanorazmernye Sistemy i Nanomaterialy: Issledovaniya v Ukraine
VB Molodkin, VV Lizunov, ES Skakunova, SV Dmitriev, BV Sheludchenko, ...
Nanoscale Systems and Nanomaterials: Research in Ukraine](Kyiv, 0
2
X-Ray Diffraction Characterization of Nanoscale Strains and Defects in Yttrium Iron Garnet Films Implanted with Fluorine Ions
SI Olikhovskii, OS Skakunova, VB Molodkin, VV Lizunov, YM Kyslovskyy, ...
Sumy State University, 2014
12014
New Performance Capabilities of Integral Dynamical Diffractometry of Crystal Imperfections
VV Lizunov, VB Molodkin, SI Olikhovskii, SV Lizunova, NG Tolmachev, ...
Metallofiz. Noveishie Tekhnol 37, 265-279, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20