Інна Бєлова, І. В. Бєлова, Інна Валеріївна Бєлова, Инна Белова, Inna Bielova, I. Bielova, I. Belova
Інна Бєлова, І. В. Бєлова, Інна Валеріївна Бєлова, Инна Белова, Inna Bielova, I. Bielova, I. Belova
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Організація контролю в банку
ІВ Бєлова, ИВ Белова
Університетська книга, 2009
262009
Організація контролю в банку
ІВ Бєлова, ИВ Белова
Університетська книга, 2009
262009
Визначення фінансової стабільності України
ІВ Бєлова, ИВ Белова, СВ Башлай
Національний банк України, 2013
152013
Організація контролю в банку: навч. посіб.
ІВ Бєлова
Суми: Університетська книга, 2009
132009
Аналіз тенденцій розвитку промисловості України
ОМ Дутченко, ОН Дутченко, ОО Дутченко, ЕО Дутченко, ІВ Бєлова
ІНЖЕК, 2011
92011
Врахування галузевого фактору при проведенні банківського кредитування
ІВ Бєлова, ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
82011
Оцінка фінансової стійкості банків України за допомогою методики Z-score
ІВ Бєлова, МВ Греченок
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 45-54, 2013
72013
Концентрація кредитів банків України як системний ризик
ІВ Бєлова
Вісник Української академії банківської справи, 106-112, 2013
72013
Проблемні кредити і роль застави в їх супроводженні
ІВ Бєлова, ДА Богославський
Вісник Сумського національного аграрного університету: наук.-метод. журнал …, 2012
72012
Визначення індикатора фінансового стресу в Україні
ІВ Бєлова, ИВ Белова
Вісник Національного банку України, 2014
52014
Необхідність удосконалення контролю за банками щодо подання фінансової звітності
ІВ Бєлова, ОГ Коренєва, ЛЮ Сисоєва
Бізнес Інформ, 239-245, 2013
52013
Впровадження нових вимог щодо оцінки кредитного ризику у банках України
ІВ Бєлова, ИВ Белова, ІС Білецька
Міжнародний науковий журнал, 2016
42016
Справедлива вартість–досвід, проблеми та перспективи застосування
ІВ Бєлова, ИВ Белова, ОГ Коренєва, ОГ Коренева
42011
Трансфертне ціноутворення в системі ризик-менеджменту банку
ТГ Савченко, ТГ Савченко, ІВ Бєлова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
42009
Трансфертне ціноутворення в системі ризик-менеджменту банку
ТГ Савченко, ТГ Савченко, ІВ Бєлова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
42009
Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe
S Kozmenko, I Bielova
S. Kozmenko, I. Bielova/Problems and Perspectives in Management …, 2015
32015
Методологічні засади управління системним фінансовим ризиком в Україні
ІВ Бєлова, ИВ Белова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
32015
актуальные проблемы формирования финансовой отчетности российскими предприятиями
ОВ Рожнова
Учет. Анализ. Аудит, 2015
32015
Проблеми розкриття інформації в фінансовій звітності банків України
ІВ Бєлова, ИВ Белова, ОГ Коренєва, ОГ Коренева, ЛЮ Сисоєва
Національна академія управління, 2013
32013
Проблеми оцінки ефективності діяльності підрозділу з ризик-менеджменту в банку
ІВ Бєлова, ИВ Белова, КВ Багмет
Дніпропетровський національний університет, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20