Інна Бєлова, І. В. Бєлова, Инна Белова, Inna Bielova, I. Bielova, I. Belova
Інна Бєлова, І. В. Бєлова, Инна Белова, Inna Bielova, I. Bielova, I. Belova
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація контролю в банку
ІВ Бєлова
Університетська книга, 2009
262009
Визначення фінансової стабільності України
ІВ Бєлова, СВ Башлай
Національний банк України, 2013
172013
Організація контролю в банку: навчальний посібник
ІВ Бєлова
Суми: Університетська книга, 2009
152009
Аналіз тенденцій розвитку промисловості України
ОМ Дутченко, ІВ Бєлова, ОО Дутченко
Видавничий дім" ІНЖЕК", 2011
112011
Оцінка фінансової стійкості банків України за допомогою методики Z-score
ІВ Бєлова, МВ Греченок
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 45-54, 2013
102013
Проблемні кредити і роль застави в їх супроводженні
ІВ Бєлова, ДА Богославський
Вісник Сумського національного аграрного університету: наук.-метод. журнал …, 2012
102012
Актуальные проблемы формирования финансовой отчетности российскими предприятиями
ОВ Рожнова
Учет. Анализ. Аудит, 2015
92015
Врахування галузевого фактору при проведенні банківського кредитування
ІВ Бєлова, ОО Дутченко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
82011
Концентрація кредитів банків України як системний ризик
ІВ Бєлова
Вісник Української академії банківської справи, 106-112, 2013
72013
Методологічні засади управління системним фінансовим ризиком в Україні
ІВ Бєлова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
62015
Визначення індикатора фінансового стресу в Україні
ІВ Бєлова
Вісник Національного банку України, 2014
62014
Vyznachennia finansovoi stabilnosti Ukrainy
I Bielova, S Bashlai
Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy 7, 25-31, 2013
62013
Необхідність удосконалення контролю за банками щодо подання фінансової звітності
ІВ Бєлова, ОГ Коренєва, ЛЮ Сисоєва
Бізнес Інформ, 239-245, 2013
52013
Справедлива вартість–досвід, проблеми та перспективи застосування
ІВ Бєлова, ОГ Коренєва
52011
Трансфертне ціноутворення в системі ризик-менеджменту банку
ТГ Савченко, ІВ Бєлова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
52009
Трансфертне ціноутворення в системі ризик-менеджменту банку
ТГ Савченко, ІВ Бєлова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
52009
Впровадження нових вимог щодо оцінки кредитного ризику у банках України
ІВ Бєлова, ІС Білецька
Міжнародний науковий журнал, 2016
42016
Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe
S Kozmenko, I Bielova
Problems and perspectives in management, 7-17, 2015
42015
Проблеми розкриття інформації в фінансовій звітності банків України
ІВ Бєлова, ОГ Коренєва, ЛЮ Сисоєва
Національна академія управління, 2013
42013
Analiz tendentsij rozvytku promyslovosti Ukrainy
OM Dutchenko, IV Bielova, OO Dutchenko
Biznes Inform, 41-43, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20