Iryna Koziy
Iryna Koziy
Ivan Franko National University of Lviv, Applied Mathematics and Informatics
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
A study of the stable equilibrium of thin shells compliant to shear and compression
IE Bernakevych, PP Vahin, IY Shot
Journal of Mathematical Sciences 181 (4), 497-505, 2012
22012
Про вільні коливання оболонок, податливих на зсув та стиснення
П Вагін, І Шот
Прикл. проблеми мех. і мат., 177–184, 2012
22012
Analysis of the stress-strain state of thin shells, compliant to shear and compression
PP Vahin, IY Shot
Visn. L’viv. Univ., Ser. Prykl. Mat. Inform, 135-147, 2006
22006
Аналіз задачі стійкості тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення
І Бернакевич, П Вагін, І Козій, В Харченко
Математичні методи та фізико-механічні поля 59 (4), 91–96, 2016
12016
Аналіз напружено-деформованого стану тонких оболонок, податливих на зсув та стиснення
П Вагін, І Шот
Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ., 135–147, 2006
12006
Analysis of the Problem of Stability of Thin Shells Compliant to Shear and Compression
IY Bernakevych, PP Vahin, IY Kozii, VM Kharchenko
Journal of Mathematical Sciences 238 (2), 108-115, 2019
2019
Скінченно-елементне розв’язування задач теорії оболонок, податливих до зсувів та стиснення
IY Bernakevych, PP Vahin, IY Koziy
Прикладні проблеми механіки і математики 16, 98-106, 2018
2018
Дослідження нестаціонарного термопружного стану оболонок, податливих до зсувів та стиснення
ПП Вагін, ІЯ Козій, РБ Малець, ГА Шинкаренко
Дослідження в математиці і механіці 23 (1 (31)), 23-32, 2018
2018
Investigation of the Acoustic Interaction of Shells with Liquid
ІY Bernakevych, PP Vahin, ІY Kozii, VM Kharchenko
Journal of Mathematical Sciences 226 (1), 69-78, 2017
2017
Дослідження процесів акустичної взаємодії оболонок з рідиною
ІЄ Бернакевич, ПП Вагін, ІЯ Козій, ВМ Харченко
Математичні методи та фізико-механічні поля, 57–63, 2015
2015
Нелінійне деформування тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення
ІЄ Берникович, ПП Вагін, ІЯ Шот
Прикладні проблеми механіки і математики 11, 174-182, 2014
2014
Чисельне розв'язування задач теорії тонких оболонок, податливих на зсув та стиснення
ІЯ Шот
Вісник Одеського національного університету. Математика. Механіка, 132-141, 2013
2013
Дослідження стійкої рівноваги тонких оболонок, податливих на зсув і стиснення
І Бернакевич, П Вагін, І Шот
Мат. методи та фіз.-мех. поля 53 (4), 162–168, 2010
2010
ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНИХ ОБОЛОНОК, ПОРОДЖЕНОГО ТЕРМОСИЛОВИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
I Bernakevych, P Vahin, I Koziy, H Shynkarenko
Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14