Iryna Zolotaryova /Ірина Золотарьова
Iryna Zolotaryova /Ірина Золотарьова
Professor of Information Systems, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at hneu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Business intelligence for small and middle-sized entreprises
O Grabova, J Darmont, JH Chauchat, I Zolotaryova
ACM SIGMOD Record 39 (2), 39-50, 2010
832010
Автоматизація документообігу. Навчальний посібник
ІО Золотарьова, РК Бутова, ИА Золотарева
ХНЕУ, 2008
272008
Застосування мобільного навчання в системі освіти
ІО Золотарьова, АМ Труш
Системи обробки інформації, 147-150, 2015
222015
Інформаційні системи в економіці: навчальний посібник
ВС Пономаренко, ІО Золотарьова, РК Бутова, ГО Плеханова, ...
ХНЕУ, 2011
22*2011
Serious games: Evaluation of the learning outcomes
I Zolotaryova, O Plokha
2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering …, 2016
102016
Оцінювання корпоративних інформаційних систем на основі нечіткого моделювання
ОВ Дорохов
Матеріали I міжнар. наук.-метод. конф.[«Математичні методи, моделі та …, 2009
102009
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
Національна академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти НАПН …, 2015
9*2015
Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії
KM Золотарьова І., Zolotaryova I.,Колісник М.
Вища освіта України, 2015
62015
Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з Європейським простором вищої освіти
JHC Ірина Золотарьова, Iryna Zolotaryova, Жан-Юг Шоша
Вища школа, 70-80, 2015
5*2015
Інтегрована оцінка стартап-проектів
ОД Звегінцова, ІО Золотарьова, ОВ Щербаков
Системи обробки інформації, 163-165, 2015
42015
Оптимальное планирование расхода электроэнергии на основе прогноза водопотребления города
ВМ Задачин, ИА Золотарьова
Вестник ХГНУ.–Новая Каховка, 21, 2005
42005
та ін. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерної техніки./За ред. ОІ Пушкаря: Навчальний посібник
ВВ Браткевич, ІО Золотарьова
Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК, 2003
42003
Єдина інформаційна система управління освітою в Україні
ІО Золотарьова, КО Власенко
Системи обробки інформації, 152-154, 2012
22012
Аналіз факторів та методологій інноваційного розвитку підприємств
ІО Золотарьова, ВЮ Краснікова
Системи обробки інформації, 19-21, 2011
22011
Досвід кафедри інформаційних систем ХНЕУ з підготовки фахівців з інформаційних технологій
ІО Золотарьова, ОВ Дорохов, ОВ Щербаков
Системи обробки інформації, 229-232, 2009
22009
Використання можливостей Microsoft Onenote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентів
І Золотарьова, О Плоха
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформатизація …, 2015
12015
Competence Orientation in Business Informatics International Master Program.
JH Chauchat, I Zolotaryova
Computer Science (1407-7493) 46, 2011
12011
Інтернет-телефонія як сучасний засіб комунікацій в бізнесі
ІО Золотарьова, АІ Костюков
Системи обробки інформації, 16-18, 2011
12011
Discrete Simulation Modeling of Processes of Customers Service in Retail Drugstores
O Dorokhov, I Zolotaryova, L Dorokhova
Management 4 (1), 039-044, 2009
12009
Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітньої програми
ТОВ «Український освітянський видавничий центр «Оріон», 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20