Iryna Zolotaryova /Ірина Золотарьова
Iryna Zolotaryova /Ірина Золотарьова
Professor of Information Systems, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Business intelligence for small and middle-sized entreprises
O Grabova, J Darmont, JH Chauchat, I Zolotaryova
ACM SIGMOD Record 39 (2), 39-50, 2010
752010
Автоматизація документообігу. Навчальний посібник
ІО Золотарьова, РК Бутова, ИА Золотарева
ХНЕУ, 2008
232008
Інформаційні системи в сучасному бізнесі: навчальний посібник
ВС Пономаренко, ІО Золотарьова, РК Бутова, ГО Плеханова, ...
ХНЕУ, 2011
162011
Застосування мобільного навчання в системі освіти
ІО Золотарьова, АМ Труш
Системи обробки інформації, 147-150, 2015
142015
Оцінювання корпоративних інформаційних систем на основі нечіткого моделювання
ОВ Дорохов
Матеріали I міжнар. наук.-метод. конф." Математичні методи, моделі та …, 2009
112009
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
Національна академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти НАПН …, 2015
8*2015
Serious games: Evaluation of the learning outcomes
I Zolotaryova, O Plokha
2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering …, 2016
72016
Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з Європейським простором вищої освіти
JHC Ірина Золотарьова, Iryna Zolotaryova, Жан-Юг Шоша
Вища школа, 70-80, 2015
5*2015
та ін. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерної техніки./За ред. ОІ Пушкаря: Навчальний посібник
ВВ Браткевич, ІО Золотарьова
Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК, 2003
52003
Оптимальное планирование расхода электроэнергии на основе прогноза водопотребления города
ВМ Задачин, ИА Золотарьова
Вестник ХГНУ.–Новая Каховка, 21, 2005
42005
Інтегрована оцінка стартап-проектів
ОД Звегінцова, ІО Золотарьова, ОВ Щербаков
Системи обробки інформації, 163-165, 2015
32015
Досвід кафедри інформаційних систем ХНЕУ з підготовки фахівців з інформаційних технологій
ІО Золотарьова, ОВ Дорохов, ОВ Щербаков
Системи обробки інформації, 229-232, 2009
32009
Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії
KM Золотарьова І., Zolotaryova I.,Колісник М.
Вища освіта України, 2015
22015
Єдина інформаційна система управління освітою в Україні
ІО Золотарьова, КО Власенко
Системи обробки інформації, 152-154, 2012
22012
Використання можливостей Microsoft OneNote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентів
І Золотарьова, О Плоха
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформатизація …, 2015
12015
Аналіз факторів та методологій інноваційного розвитку підприємств
ІО Золотарьова, ВЮ Краснікова
Системи обробки інформації, 19-21, 2011
12011
Інтернет-телефонія як сучасний засіб комунікацій в бізнесі
ІО Золотарьова, АІ Костюков
Системи обробки інформації, 16-18, 2011
12011
Competence orientation in business informatics international master program
JH Chauchat, I Zolotaryova
Applied Computer Systems 43 (1), 99-103, 2011
12011
Discrete Simulation Modeling of Processes of Customers Service in Retail Drugstores
O Dorokhov, I Zolotaryova, L Dorokhova
Management 4 (1), 039-044, 2009
12009
Інформаційні технології оптимізації роботи приватного блокчейн за допомогою вибору алгоритму консенсусу
ІО Золотарьова, ГО Плеханова
Системи обробки інформації, 107-114, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20