Гопанчук Василь Степанович
Гопанчук Василь Степанович
Професор кафедри цивільного права та процесу
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Сімейне право України
ВС Гопанчук
навч. посіб./ВС Гопанчук.—К.: Устина, 245, 2002
212002
Законодавство України про шлюб і сім'ю
ВМ Співак, ВС Гопанчук
К.: Наук. думка, 1998
81998
Брачно-семейное право в вопросах и ответах
СП Индыченко, ВС Гопанчук
Политиздат Украины, 1990
61990
Суміжні правові наслідки недійсного шлюбу
ВС Гопанчук, ТВ Войтенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
22014
Омана як відносна підстава недійсності шлюбу
ВС Гопанчук, ТВ Войтенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 133-136, 2014
12014
Теоретико-правові засади автономності тлумачення в Європейському суді з прав людини та Суді Європейського Союзу
СП Матвєєва
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
12014
Прецедентність як фундаментальна ознака принципу автономності тлумачення Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод
СП Матвєєва
Наше право, 159-162, 2014
12014
Підстави і критерії застосування принципу автономності тлумачення Європейським судом з прав людини
ВС Гопанчук, СП Матвєєва
Європейські перспективи, 141-146, 2015
2015
Принцип автономності тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
СП Матвєєва
Наше право, 139-143, 2014
2014
Прецедентнісь як фундаментальна ознака принципу автономності тлумачення Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод
СП Матвєєва
Європейські перспективи, 156-159, 2014
2014
Принципи автономності тлумачення у сфері особистих немайнових правовідносин (прво на життя, право на вільне віросповідання, право на вибори) на прикладі рішень Європейського …
СП Матвєєва
Європейські перспективи, 156-163, 2014
2014
Правоохоронні органи як спеціальний суб’єкт відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь
СС Ніжинський
Видавничий дім" Гельветика", 2013
2013
Проблеми визначення порядку цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану корупційними діяннями
ВС Гопанчук, СС Ніжинський
Наше право, 181-183, 2013
2013
Особливості правових наслідків відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь
СС Ніжинський
Європейські перспективи, 141-144, 2013
2013
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь податковими органами
ВС Гопанчук, СС Ніжинський
Наше право, 139-141, 2013
2013
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь у галузі освіти
СС Ніжинський
Європейські перспективи, 165-168, 2013
2013
ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ
МВ Антокольська, ВІ Борисова, ВС Гопанчук, ЛВ Па
ББК 65.9.(4Укр) я43, 95, 2007
2007
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
ОМ Бандурка, ОБ Безпалько, АМ Бєлякова, ВІ Бошка, ДВ Генкін, ...
тЕОРЕтИЧНі АсПЕКтИ ШЛЮБНО-сімЕЙНИХ ПРАВОВіДНОсИН
МВ Антокольська, ОМ Бандурка, ОБ Безпалько, СМ Братусь, ...
РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ, 28, 0
ПОНЯТТЯ ПІДСТАВ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї: СПРОБА ФОРМУЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВС Гопанчук, ІО Дзера, ІВ Жилінкова, ЗВ Ромовська, ЄО Харитонов, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20