Фаріон Антоніна Іванівна Farion Antonina Ivanivna
Фаріон Антоніна Іванівна Farion Antonina Ivanivna
К.е.н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий аналіз: навчальний посібник
МР Лучко, СМ Жукевич, АІ Фаріон
Тернопіль: ТНЕУ 450, 2016
522016
Побудова системи рахунків бухгалтерського бюджетного обліку в умовах формування інтегрованого інформаційного забезпечення управління державними фінансами України
СВ Свірко, АІ Фаріон
Незалежний аудитор, 19-27, 2013
82013
Суб’єкти та об’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства
СВ Свірко, АІ Фаріон
Незалежний аудитор, 36-42, 2012
82012
Функції та елементи системи бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектора економіки
А Фаріон
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 14-15, 2010
82010
Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі економіки за доходами і видатками та шляхи її реалізації
СР Яцишин, ТВ Джерелейко
О-17 Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали ІV …, 2018
62018
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління
СВ Свірко, АІ Фаріон
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
62013
Основні існуючі протиріччя поняття щодо суб’єктного складу державного сектора України в контексті модернізації системи бухгалтерського обліку
А Фаріон
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
42012
Прогнозування доходів і видатків державного сектору економіки
АІ Фаріон
Видавництво УжНУ, 2011
42011
Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку у суб’єктів державного сектору
АІ Фаріон
ПП" Повч РМ", 2010
42010
Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки
АІ Фаріон
Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ “Економічний аналіз …, 2009
42009
Удосконалення та впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки
АІ Фаріон
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2014
32014
Державний сектор і державне регулювання національної економіки
АІ Фаріон
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2009
32009
Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами:[монографія: у 2 т.]. Т. 1. Реформування бухгалтерського обліку в …
ЛГ Ловінська
К.: ДННУ «Академія фінансового управління 566, 2013
22013
Організація інформаційного забезпечення обліку
ІД Фаріон, АІ Фаріон
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2010
22010
Практика та проблемні питання функціонування системи бухгалтерського обліку у суб’єктів державного сектору
АІ Фаріон
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2010
22010
Напрями вдосконалення механізму формування доходів і видатків суб’єктів державного сектору та методика їх обліку
А Фаріон
Економічний аналіз.–2010.–Вип 5, 193, 0
2
Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог європейського союзу. Кращий європейський досвід
АІ Фаріон
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 325-330, 2015
12015
Аналіз інвестиційного середовища України
АІ Фаріон
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 55-59, 2014
12014
План рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління: вихідні положення та формотворчі фактори
СВ Свірко, СВ Свирко, АІ Фаріон
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
12014
Комп’ютерна модель реалізації перспектив розвитку бухгалтерського обліку на основі кібернетичного підходу в СЗДУ
АІ Фаріон
Наука й економіка, 75-81, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20