Follow
Надежда Мокрецова
Надежда Мокрецова
Харьковский национальный аграрный университет
Verified email at knau.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблема насильства над жінкою в сім’ї
БМ Цимбал, НЯ Мокрецова
Ґендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір, 2011
42011
Метафора: возможности интерпретации и конструирования социальной реальности
НЯ Мокрецова
Философия языка: философия в границах и без границ – Монография 8 (Ред…, 2013
2*2013
Стратегії подолання дегуманізації та агресії в сучасній культурі
НЯ Мокрецова
Редакційна колегія, 171, 2019
12019
Філософське значення освоєння культури у філософії туризму
ЛО Сухіх, НЯ Мокрецова
ХНТУСГ, 2019
12019
Метафора как оптика видения в социально-гуманитарном познании
НЯ Мокрецова
Харьков: Міськдрук, 2016
12016
Гуманизация коммуникативного пространства города в эпоху модернизации
НЯ Мокрецова
12014
Соціальні та геокультурні стратегії в сучасних теоріях економічного розвитку
ЮМ Гаврилюк, НЯ Мокрецова
Харків: ХНАУ, 2021
2021
СФЕРИ ЖИТТЄВОГО СВІТУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
НЯ МОКРЕЦОВА
Друкується за рішенням оргкомітету відповідно до доручення Харківського…, 2021
2021
Між селом і містом: шлях змін соціальних реалій та геокультурних цінностей
ЮМ Гаврилюк, НЯ Мокрецова
Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності: матеріали міжнар., 105, 2021
2021
Соціально-культурні регулятори розвитку економічної глобалізації
НЯ Мокрецова
Харків: ХНАУ, 2020
2020
Сільська культура та спосіб життя як підрґунтя формування української ідентичності
НЯ Мокрецова
Харків, 2020
2020
Основи філософських знань: навчально-методичні матеріали для підготовки навчально-методичні рекомендації для здобувачів початкового (молодший бакалавр) освітнього рівня за…
НЯ Мокрецова
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Гуманітаризація освіти та формування ціннісних орієнтацій фахівців-аграріїв
НЯ Мокрецова
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Релігієзнавство: навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальність–054 Соціологія
НЯ Мокрецова
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення
ОІ Заздравнова, АІ Кравцов, ОМ Голікова, ЮМ Гаврилюк, ММ Волошан, ...
Харків: ФОП Бровін ОВ, 2020
2020
Гуманітаризація вищої освіти: значення релігієзнавства у постсекулярному суспільстві
НЯ Мокрецова
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, 2019
2019
Метафорічні образи в національній ідентичності та міжкультурна комунікація
НЯ Мокрецова
Харків: Мадрид, 2019
2019
Гендерні стереотипи в українському соціумі
АВ Літвін, ІВ Коленко
Харків: ХНТУСГ, 2019
2019
Проблеми соціальної рівності та розвиток сільської громади
ОА Мирошниченко, АС Сіренко
Харків: ХНТУСГ, 2019
2019
МЕТАФОРА В СОЦІОЛОГІЇ: МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
ДВ Недогонов, ЮМ Гаврилюк
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ 2 (37), 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20