Adam Rostanski
Adam Rostanski
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
HEAP VEGETATION NEAR OLKUsz, POLAND: A REVIEW
M WIERZBICKAI, A ROSTANSK12
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 44, 7-19, 2002
872002
Spontaniczne kształtowanie się pokrywy roślinnej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku
A Rostański
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006
422006
Metallophytes of serpentine and calamine soils–their unique ecophysiology and potential for phytoremediation
M Wójcik, C Gonnelli, F Selvi, S Dresler, A Rostański, J Vangronsveld
Advances in botanical research 83, 1-42, 2017
372017
Was reduced pollen viability in Viola tricolor L. the result of heavy metal pollution or rather the tests applied?
A Słomka, P Kawalec, K Kellner, M Jędrzejczyk-Korycińska, A Rostański, ...
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 52 (1), 2010
352010
The flora and vegetation of an old solvay process tip in Jaworzno (Upper Silesia, Poland)
EVJ Cohn, A Rostański, B Tokarska-Guzik, IC Trueman, G Woźniak
352001
The genus Oenothera L
K Rostański, M Dzhus, Z Gudžinskas, A Rostański, M Shevera, V Šulcs, ...
Eastern Europe, 2004
322004
Heavy metals in soil affect reproductive processes more than morphological characters in Viola tricolor
A Słomka, M Jędrzejczyk-Korycińska, A Rostański, J Karcz, P Kawalec, ...
Environmental and Experimental Botany 75, 204-211, 2012
312012
Flora spontaniczna hald Gornego Slaska
A Rostanski
Archiwum Ochrony Środowiska 23 (3-4), 159-165, 1997
301997
Mineral composition in rhizosphere of plants grown in the vicinity of a Zn-Pb ore flotation tailings pond. Preliminary study
J Cabala, E Teper, L Teper, E Małkowski, A Rostański
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46, 65, 2004
282004
Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) from soils differing in heavy metal content
E Kuta, M Jędrzejczyk‐Korycińska, E Cieślak, A Rostański, ...
Plant Biology 16 (5), 924-934, 2014
262014
Is the blue zinc violet (Viola guestphalica Nauenb.) a taxon of hybrid origin? Evidence from embryology
A Siuta, M Bożek, M Jędrzejczyk, A Rostański, E Kuta
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47 (1), 237-245, 2005
262005
Roślinność hałdy pocynkowej w Katowicach-Wełnowcu
B Tokarska-Guzik, A Rostański, S Klotz
Acta Biologica Silesiana 19, 1991
231991
Możliwości i ograniczenia przyrodniczego zagospodarowania terenów poprzemysłowych
B Tokarska-Guzik, A Rostański
Natura Silesiae Superioris, Suplement, 5-18, 2001
182001
Anthropophytes and apophytes in colonization process on the post-industrial heaps in Upper Silesia region
A Rostański
Wydawnictwo UW, 1998
161998
Morphological differences between violets growing at heavy metal polluted and non-polluted sites
G Migdałek, M Woźniak, A Słomka, B Godzik, M Jędrzejczyk-Korycińska, ...
Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 208 (2), 87-96, 2013
152013
The diversity of spontaneous woodland vegetation on coals mine heaps of Upper-Silesian industrial region
G Woźniak, A Pasierbiński, A Rostański
Archiwum Ochrony Środowiska 29 (2), 93-105, 2003
142003
Rekultywacja i zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych–rozwiązania alternatywne
A Rostański
Inżynieria Ekologiczna 1, 81-86, 2000
132000
Trawy (Poaceae) występujące spontanicznie na terenie nieużytków poprzemysłowych
A Rostański, G Woźniak
Fragm. Flor. Geobot. Polonica Suppl 9, 31-42, 2007
112007
Spontaneous plant cover on colliery spoil heaps in Upper Silesia (Southern Poland)
A Rostański
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice (in Polish with English summary), 2006
112006
Przyroda miasta Jaworzna
B Tokarska-Guzik, A Rostański, J Gorczyca, A Herczek, R Dulias
Intergraph, Jaworzno, 1998
111998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20