Юрiй Озерський
Юрiй Озерський
НТУ "ХПИ", Немецкий Технический факультет, Кафедра "Политической истории"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Меценатська діяльність родини Ханенків.
ЮІ Озерський
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези …, 2016
2016
Інтелігенція західних областей України і сталінський режим.
ЮІ Озерський
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоровя: Тези …, 2015
2015
Участь трудящих і воїнів радянської армії у початковому періоді відродження народного господарства Укра-їни (1943-1945рр.)
ЮІ Озерський
Вісник НТУ «ХПІ», 106-114, 2012
2012
Соціальні дослідження і проблеми мотивації вибору професії студентською молоддю.
ЮІ Озерський, ВО Ковальов
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези …, 2012
2012
Програма та методи-чні рекомендації до лекційних і семінар-ських занять з курсу «Історія України»
ЮІ Озерський, ВІ Ніколаєнко, ВВ Кабачек, СІ Мешкова
Харків, НТУ «ХПІ», 2012
2012
Зародження кібернетики – науки про загальні закономірності побудови складних систем управління.
ЮІ Озерський
Інформаційні техно-логії: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези …, 2011
2011
П. Тетеря –видатний дипломат періоду Хмельниччини.
ЮІ Озерський
Пере-яславская рада: ее историческое значение и перспективы развития …, 2011
2011
НТУ "ХПІ". Історія розвитку 1885-2010, розділ "Війна"
ЮІ Озерський, ВІ Ніколаєнко
2010
Хмельницкий - политик и дипломат
ЮІ Озерський
Переяславская Рада и гармонизация украинско-российских отношений на …, 2007
2007
Формирование научно-технического потенциала Украины в 70-е гг. ХХ ст.Ж уроки истории.
Информационные технологии. ХІІІ межд.научн.-практ.конф.21-22-мая 2006, 2006
2006
Матеріально-технічне та фінансове забеспечення наукових установ Украини 50-60 рр ХХ ст.
ЮІ Озерський
Дослідження з історіі науки и техніки.Вип.4, 42-48, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11